walden-pondبرای بسیاری از مواد سمی، سیستم تنفسی(نفس زدن) ساده ترین و مستقیم ترین مسیر ورود به سیستم گردش خون است.از مویرگ های خونی شش ها،این مواد سمی به سرعت در سراسر بدن توزیع می گردند.اگرچه سیستم تنفسی مقداری فیلتراسیون فراهم می کند، ذرات ریز(کمتر از 10 میکرون) می توانند براحتی به شش ها برسند.به علاوه،اگر انسان در معرض تعداد زیادی از ذرات باشد توانایی بدن برای فیلتر کردن هر ذره با هر اندازه ای کم می شود.


کلید پیشگیری از خطرات تنفسی مرتبط با آفت کش ها استفاده از ماسک تنفسی است.ماسک های تنفسی ، کاربران را از استنشاق مواد شیمیایی منتقله از راه هوا یا گرد و غباری که ممکن است اثرات تندرستی مضر موقتی یا دائمی و یا حتی مرگ ایجاد کنند حفاظت می نمایند.
در حالی که دلیل اول استفاده از ماسک تنفسی حفاظت از تندرستی است،دلیل دوم این است که برچسب روی برخی آفت کش ها ضروری بودن استفاده از ماسک تنفسی را یادآور شده است.کاربران با عبارت "برچسب قانون است" آشنایی کامل دارند.شما از نظر قانونی نیاز دارید که تمامی تجهیزات حفاظتی قید شده در برچسب را مورد استفاده قرار دهید.برچسب گذاری اغلب دستورالعمل حفاظت فردی را برای فعالیت های مختلف فهرست می کند.معمولا،اختلاط و بارگذاری بیش از کاربرد معمول نیاز به دستورالعمل حفاظت فردی بیشتر دارد.در هر حالتی، اگر برچسب بیان کند که ماسک تنفسی ویژه ای باید استفاده شود،عدم استفاده از ماسک یاد شده کاری غیر قانونی محسوب می شود.
توصیه شده است که قبل از استفاده از ماسک تنفسی یک ارزیابی پزشکی انجام دهید.تنفس از طریق ماسک تنفسی کار اضافی می برد.تنفس از طریق ماسک تنفسی برای مردمی که مشکلات قلب و ریه دارند خطرناک است.بعضی از مردم هراس دارند که این نوع ماسک ها را به کار ببرند و برخی در استفاده از آن ها احساس ناراحتی دارند.کشف محدودیت های فردی قبل از کاربرد آفت کش ها بهتر از این است که در حین کار با این محدودیت ها آشنا گردیم.
وسایل حفاظتی تنفسی در طرح،استفاده و قابلیت حفاظت مختلف هستند.در انتخاب یک وسیله حفاظتی تنفسی،استفاده کننده ابتدا باید درجه خطر مرتبط با تنفس ماده سمی را درک کند و آنگاه استفاده های ویژه و محدودیت های وسیله در دسترس را مورد توجه قرار دهد.ماسک تنفسی طراحی شده برای استفاده ویژه را انتخاب کنید و همیشه دستورالعمل های تولید کننده که استفاده و نگهداری آن را بیان کرده اند را مورد پیروی قرار دهید.برای کاربرد مواد شیمیایی مختلف یا گروههایی از مواد شیمیایی ممکن است ماسک های تنفسی مختلف مورد نیاز باشند.تنها تجهیزات مصوب سازمان ملی ایمنی و تندرستی شغلی(NIOSH) و اداره تندرستی و ایمنی معادن(MSHA) را انتخاب کنید.اعداد مصوب سازمان و اداره نامبرده با حروف TC(آزمایش شده و تضمین شده) شروع می شوند.اغلب برچسب ها بر این نکته نیز دلالت دارند که کارتریج TC بهترین حفاظت آن نوع محصول را فراهم می کند.
انواع ماسک های تنفسی
وسایل حفاظتی تنفسی در دو گروه قرار می گیرند:خالص کننده های هوا و تامین کننده های هوا.یک ماسک تنفسی تامین کننده هوا از یک منبع هوای فشرده مستقل هوای تمیز تنفسی را فراهم می کند.برای مثال،ماسک های تنفسی آتش نشان ها و غواص ها از این نوع هستند.از آنجا که اغلب آلاینده های آفت کش ها می توانند توسط وسایل خالص سازی هوا از اتمسفر حذف شوند،ما بطور جزیی این نوع ماسک را مورد بررسی قرار می دهیم.آن ها عمومی ترین استفاده را در صنایع دارند.
وسایل خالص سازی هوا شامل ماسک های گرد و غبار آزارنده، فیلترهای هوای ویژه، ماسک های گاز(ماسک های تنفسی فیلتر ضد گاز هم نام دارند)،ماسک های تنفسی کارتریجی شیمیایی و ماسک های تنفسی خالص سازی هوای تحت فشار هستند.آن ها فقط می توانند تا زمان تاب آوری و در اتمسفر دارای اکسیژن کافی استفاده شوند.به عبارت دیگر،آن ها منبع مستقل هوا را تامین نمی کنند; آن ها فقط هوای بیرون را فیلتر می کنند.یک مشخصه اغلب ماسک های تنفسی خالص کننده هوا این است که فشار منفی دارند و سیستم تنفسی استفاده کننده(شش ها) باید هوا را از طریق فیلتر بکشد.نشتی ماسک حاصل از ارتباط ضعیف با صورت کاربر(ماسکی که با صورت کاملا فیت نباشد) یا ترک ماسک اجازه خواهد داد که هوای آلوده فیلتر را دور زده و ماسک تنفسی را غیر موثر نماید.بنا بر این،یک پوشش خوب و یک نگهداری مناسب مورد نیاز است.
ماسک های گرد و غبار آزارنده فقط ذرات غبار درشت و محرک ها را جدا می کنند و فقط وقتی که غبارها برای تندرستی ، خطرناک نیستند باید مورد استفاده قرار گیرند.ماسک های گرد و غبار ازارنده وسایل حفاظتی محسوب نمی شوند.آن ها به سبب توانایی پوشش ضعیف حداقل حفاظت را فراهم می کنند.این نوع ماسک مصوب NIOSH نیست زیرا شما را از گرد و غبار خطرناک، گازها یا بخار آفت کش ها حفاظت نمی کند.

facemask1
ماسک گرد و غبار آزارنده
فیلترهای ذره ای هوا برای حفاظت از ذرات هوا استفاده می شوند ولی برای گازها و بخارات شیمیایی حفاظتی را فراهم نمی سازند.اگرچه فیلترهای ذره ای هوا در برخی موقعیت های آفت کشی استفاده می شوند، آن ها را نباید هنگام اختلاط یا کاربرد مایعات آفت کشی مورد استفاده قرار داد زیرا مایعات پاشیده شده یا ریخته شده یا بخارات آفت کش توسط ماسک جذب شده و خطر مجاورت با کاربر را ایجاد می کنند.
در جولای هزار و نهصد و نود و پنج NIOSH معیارهای اجرایی ماسک های تنفسی ذره ای را به تصویب رساند.معیارها سه سری از انواع فیلترها را مورد توجه قرار داده اند:N که در برابر مواد روغنی مقاوم نیست، R که برابر مواد روغنی تا 8 ساعت مقاوم است و P که در برابر مواد روغنی مقاوم است.حداقل کارایی های 95،97 و 99.97 درصد دلالت بر بازدهی فیلتر ماسک تنفسی در برابر ذرات با قطر حداقل 0.3 میکرون دارد.برای مثال، R99 در برابر مواد روغنی تا 8 ساعت مقاوم است و 99 درصد ذرات با قطر بزرگتر از 0.3 میکرون را حذف می کند.

facemask2
فیلتر ذره ای هوا
ماسک های گازی معمولا ماسک هایی ضدگاز و فیلترکننده هستند که کل صورت را می پوشانند.آن ها چشم ها،بینی و صورت را پوشانده و نسبت به ماسک های "نیم صورت(نیم تکه)" پوشش بهتری فراهم می کنند. ماسک ضد گاز در هنگام مواجهه مستمر با برخی آفت کش ها نسبت به ماسک های تنفسی کاتریجی شیمیایی دوام و پایداری بیشتری خواهد داشت.با این حال وقتی منبع هوا کم است ماسک گاز حفاظت کننده نیست.در این موقعیت ها یک ماسک تنفسی ویژه دارای منبع هوا مورد نیاز است.
ماسک های تنفسی کاتریجی شیمیایی حفاظت تنفسی در برابر گازها و بخاراتی که غلظتی بیش از یک دهم درصد حجمی ندارند فراهم می نماید.مشخص شده است که این غلظت از مقداری که بلافاصله برای حیات و تندرستی خطرناک باشد بیشتر نیست.اگر بخواهیم دقیقتر صحبت کنیم باید بگوییم که استفاده از آن ها در مواجهه سبک با مواد شیمیایی شایسته است و لذا در هنگام اختلاط بیرونی آفت کش ها مورد مصرف دارند.ماسک های تنفسی کاتریجی یا بصورت نیم ماسک در دسترس هستند که فقط بینی و دهان را می پوشانند و یا بصورت ماسک کامل هستند که سیستم تنفسی و چشم ها را تحت حفاظت قرار می دهند.برخی از ماسک های تنفسی ترکیبی از کاتریج شیمیایی و فیلتر مکانیکی هستند(پیش فیلتر)این ترکیب می تواند حفاظت کامل در برابر ذرات و گازها فراهم نماید.

facemask3
ماسک تنفسی کاتریجی شیمیایی
هیچ نوع منفرد کاتریجی نمی تواند تمام انواع بخارات شیمیایی را حذف نماید.یک نوع ویژه و مختلف از دیگران از کاتریج شیمیایی(کنیستر) باید برای یک آلاینده خاص استفاده شود.برای مثال، کاتریج و کنیستری که در برابر بخارات آلی ویژه محافظت می کنند از آن هایی که مناسب حفاظت از آمونیاک هستند متفاوت می باشند.اطمینان حاصل نمایید که کنیستر یا کاتریج مناسب آفت کشی است که مورد استفاده قرار می دهید(برچسب محصول را کنترل نمایید) ماسک های تنفسی کاتریجی برای استفاده در برابر مواد شیمیایی که دارای خواص ضعیف هشدار(WARNING) هستند توصیه نمی شوند.بنابراین، اگر ماسک های تنفسی کاتریجی به درستی استفاده شوند، حواس کاربر(بو،مزه،آبریزش) باید قادر باشد ماده را در یک سطح ایمن ردیابی نماید.
عمر مفید کنیستر یا کاتریج تنفسی وابسته به شرایط استفاده از قبیل نوع و غلظت آلاینده، نرخ تنفسی کاربر، رطوبت و ظرفیت جذب گاز و بخار است.وقتی کاتریج شیمیایی اشباع می شود آلاینده از کاتریج عبور می کند و معمولا به کاربر اجازه می دهد که بوی آن را استشمام نماید.در این نقطه کاتریج باید بلافاصله تعویض شود.به طور دوره ای،پیش فیلتر مکانیکی نیز نیاز به تعویض دارد.وقتی که کاربر ماسک تنفسی احساس می کند که تنفسش مشکل شده است پیش فیلتر باید جایگزین شود.جهت ممانعت از استفاده ندانسته کسی که از شرایط آلودگی اگاه نیست، تمام کاتریج های مصرفی را دور بیندازید.
ماسک های تنفسی کاتریجی شیمیایی نمی توانند در برابر گازهای فوق العاده سمی مثل سیانید هیدروژن، متیل بروماید و یا دیگر تدخین کننده ها حفاظت فراهم کنند.برای این مقاصد ماسک ها با منبع هوای ویژه مورد نیاز است.

facemask4
ماسک تنفسی تحت فشار خالص کننده هوا
ماسک های تنفسی تحت فشار خالص کننده هوا که با کاتریج/فیلترهای آفت کش تجهیز شده اند هم می توانند برای فیلتر کردن ذرات آفت کش و بخارات موثر باشند.آن ها بصورت ماسک های تمام صورت،هودها، کلاه ایمنی های حفاظتی در دسترس هستند که توسط یک خرطومی تنفسی به یک سیستم فیلتراسیون نیرو گرفته از باتری مرتبط می باشند.این سیستم مزیت بهره گیری از فشار مثبت را دارد.هوای آلوده تحت تاثیر نیرو وارد فیلتر شده و هوای خالص شده منتج از طریق لوله خرطومی به کلاه ایمنی می رسد.کل سطح سر توسط هوای فیلتر شده احاطه شده است و مزیت دیگر این است که شخص استفاده کننده را خنک می نماید.به علاوه، چون فشار مثبت وجود دارد،اگر نشتی وجود داشته باشد، هوای فیلتر شده از طریق نشت،تحت فشار به بیرون هدایت می شود و به هوای آلوده اجازه ورود داده نمی شود.ولی، همانند دیگر وسایل خالص سازی هوا، این سیستم اکسیژن تامین نمی کند و فقط وقتی که منبع اکسیژن محدود نیست باید استفاده شود.

facemask5
ماسک تنفسی تحت فشار خالص سازی هوا
جدول شماره یک 5 نوع ماسک تنفسی خالص کننده هوا را بر اساس تصویب NIOSH ، گواهی نامه های معتبر، فیلتر گازها و بخارات شیمیایی، سازگاری با اندازه ذره ، فشار مثبت یا منفی و سرجمع ارزیابی حفاظتی مقایسه می کند.

جدول شماره یک-مقایسه ماسک های تنفسی خالص کننده هوا

facemask6
استفاده و مراقبت از ماسک های تنفسی
حفاظت در برابر آفت کش های ویژه نیاز به استفاده از ماسک های تنفسی دارد.قبل از استفاده از ماسک تنفسی، دستورالعمل های سازنده تجهیزات،مندرج در کاتریج یا کنیستر، را بخوانید و بفهمید و اطلاعات تکمیلی در باره استفاده و مراقبت از آن را به دست بیاورید.اطمینان حاصل نمایید که برای حفاظت در برابر آفت کش،فیلتر مورد تایید در اختیار دارید.ماسک های تنفسی که دارای برچسب "فقط برای ذرات مناسب هستند" می باشند نباید برای بخارات و گازها به کار گرفته شوند.به طور مشابه،ماسک های تنفسی دارای برچسب "فقط مناسب گازها و بخارات هستند" نباید بر علیه ذرات مورد استفاده قرار گیرند.به خاطر داشته باشید که کاتریج ها و فیلترها اکسیژن تامین نمی کنند.پس از آن ها برای جاهایی که محدودیت اکسیژن وجود دارد استفاده نکنید.
تمام ماسک های تنفسی،قبل و بعد از هر استفاده،باید به منظور تعیین فرسودگی و کاهش کیفیت مورد بازرسی قرار گیرند.توجه ویژه باید معطوف قسمت های لاستیکی و پلاستیکی که کیفیتشان افت می کند باشد.بخش های پوشاننده صورت، شیرها،لوله های اتصالی یا خرطومی ها، اتصالات و فیلترها باید در شرایط مطلوب نگهداری شوند.
تمام شیرها، فیلترهای مکانیکی و فیلترهای شیمیایی(کنیسترها یا کاتریج ها) باید در موقعیت مناسب قرار گرفته و خوب آب بندی شوند.ماسک تنفسی را روی صورتتان فیت کرده و اطمینان حاصل نمایید که راحت ولی چسبیده است.ریش بلند و انبوه ممکن است از چسبیدگی خوب صورت ممانعت به عمل آورد.
قبل از هر بار استفاده فیت بودن ماسک تنفسی را چک کنید تا حداقل نشت آلاینده نصیب صورتتان شود.برای چک کردن فیت بودن اغلب ماسک های تنفسی کاتریجی شیمیایی دو آزمون وجود دارد.اولین آزمایش نیاز به این دارد که شما دستتان را محکم روی شیر خروجی بیرونی قرار دهید.اگر چسبیدگی خوب باشد، بازدم باید موجب فشار مختصری به داخل صورت(قطعه صورتی) شود.اگر هوا از بین صورت و پوشاننده صورت بگریزد، سر بند را دوباره تنظیم کنید تا پوشش خوبی فراهم شود.پوشاننده صورت ممکن است نیاز به تغییر موقعیت داشته باشد تا از فرار هوا از حد فاصل صورت و پوشاننده صورت ممانعت به عمل آید.آزمایش دوم شامل پوشانیدن شیرهای استنشاق با قرار دادن دستتان روی کاتریج ها است.اگر پوشش خوبی باشد، استنشاق(دم) باید سبب شود که پوشش صورت کمی جمع گردد.اگر هوا وارد شود، سر بندها را تنظیم نمایید یا موقعیت پوشاننده صورت را تغییر دهید تا پوشش خوبی فراهم شود.
وقتی پوشش به خوبی نگهداری نمی شود یا غلظت مواد آلاینده بالاتر از ظرفیت ماسک تنفسی است،فورا هوای تازه بگیرید.نشانه های عمومی هشدار دهنده کاربر عبارتند از:
متوجه شدن بو یا مزه آلاینده آغاز می شود
آبریزش چشم،بینی و گلو
تنفس مشکل می شود
هوای تنفسی به طور ناراحت کننده ای گرم می شود
تهوع و گیجی
بعد از هر استفاده از ماسک تنفسی،همه فیلترهای مکانیکی و شیمیایی را بردارید.پوشاننده صورت را با صابون و آب گرم بشویید،سپس آن را در یک محلول ضد عفونی همانند سفید کننده کلر(دو قاشق غذا خوری به ازای هر گالن آب) به مدت 2 دقیقه مستغرق نمایید، آن گاه توسط آب کشی با آب تمیز تمام آثار صابون و سفید کننده را از بین ببرید.پوشاننده صورت را با یک پارچه تمیز پاک کنید و ّبه آن اجازه دهید در معرض هوا خشک شود.
پوشاننده صورت ماسک تنفسی،کاتریج ها، کنیسترها و فیلترهای مکانیکی را در جای خشک و تمیز و ترجیحا در کیسه پلاستیکی محکم و فاقد درز ذخیره نمایید.ماسک های تنفسی را با آفت کش ها یا مواد شیمیایی کشاورزی ذخیره و انبار نکنید.ماسک های تنفسی را به اندازه تجهیزات و البسه حفاظتی تحت مراقبت قرار دهید.