walden-pondچطور لکه های زنگ توالت را پاک کنیم؟!
اگر شما خانه قدیمی خریده یا اجاره کرده اید،در بیشتر اوقات با لکه های زنگاری یا قهوه ای زشت توالت مواجه شده اید.خوشبختانه،چندین روش موثر برای از بین بردن لکه های زنگاری یک توالت چینی وجود دارد.

RUSTY1
سرکه و جوش شیرین
این روش از موادی که محتملا در خانه دارید استفاده می کند.
برای ایجاد یک عامل زداینده، به سادگی سرکه سفید خالص را با جوش شیرین ترکیب کرده و یک خمیر پر مایه بسازید.خمیر باید بالای لکه های زنگاری قرار گرفته و 30 دقیقه بماند.بیشتر ماندن خمیر،شرایط را بهتر هم خواهد کرد.

RUSTY2
سرکه خالص سفید برای حذف لکه های آب سخت و ساختارهای معدنی از تمام اتصالات حمام هم بسیار خوب عمل می کند.
بعد از اجازه دادن به خمیر که کارش را بکند، از برس روبنده سفت برای روبیدن سطح و زدودن بیشتر لکه ها و تا جایی که امکان دارد استفاده کنید.
سنگ پا
اگر مشاهده کردید که لکه های زنگاری داخل توالت با استفاده از تمیز کننده ها و خمیر براحتی پاک نمی شوند، ممکن است نیاز به عمل نیرومندتر داشته باشید.سنگ پاها در هنگام استحمام برای زدایش پوست های خشک مورد استفاده قرار می گیرند،اما در عین حال آن ها می توانند لکه های زنگاری توالت ها را هم از بین ببرند.

RUSTY3
یک سنگ پای خیسانده شده در آب گرم می تواند به آرامی لکه های زنگ یک توالت چینی را بزداید.
برای جلوگیری از ایجاد خراش اطمینان حاصل نمایید که در هنگام سابیدن با سنگ پا، سنگ و سطح چینی توالت همیشه خیس هستند.
هر چند این روش برای حذف لکه های زنگاری موثر است، این روش می تواند لعاب حفاظتی خارجی چینی را هم حذف نماید.این به معنی ایجاد سوراخ های کوچک می باشد.در این حالت شما نیاز خواهید داشت که با تمیز کننده خانگی توالت را بطور مرتب تمیز نمایید.
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای اندک در وبسایت شرکت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید،لطفا اینجا را کلیک کنید.