walden-pondپت واش و شیرهای یکطرفه فاضلابی دو وسیله ارزشمند زیست محیطی بوده و قیمت پسماندهای خشک اطلاعات ارزنده ای در اختیار کسانی که مایل به تفکیک جزیی پسماندهای خشک خود می باشند قرار می دهد:

TAJ1

پت واش-دستگاه تفکیک سازی زباله و تغذیه حیوانات(مورد استفاده مجتمع های مسکونی دوستدار حیوانات)

TAJ2

قیمت پسماندهای خشک-مورد استفاده افراد استفاده کننده از غرفه های بازیافت سطح شهر تهران و مجتمع های مسکونی متمایل به استفاده از واحدهای خوددریافت

TAJ3

شیرهای یکطرفه فاضلابی-مورد استفاده خانوارهایی که می خواهند مانع از ورود موش ها و جوندگان از طریق لوله های فاضلابی شوند.

چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت شرکت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید لطفا اینجا را کلیک نمایید.