چاپ
بازدید: 864

واقعیاتی در باره ماده خطرناک بنزیل کلراید
نام عمومی: بنزیل کلریاد
اسامی دیگر: کلرومتیل بنزن، آلفا کلرو تولوئن
نام تجاری: بنزن( کلرو متیل)

شرح و استفاده
بنزین کلراید یک مایع بی رنگ با بوی قوی و التهاب آور است که سبب آبریزش چشم ها می گردد. این ماده در ساخت رنگ، نرم کننده ها، داروها، رزین ها و محصولات آرایشی مورد استفاده قرار می گیرد.
آستانه بویایی: 0.041 پی پی ام
آستانه بویایی فوق العاده متغیر است. برای تعیین پتانسیل ایجاد خطر مجاورت به این آستانه اعتماد نکنید
دلایل نوشته
بنزیل کلراید ماده خطرناکی است که توسط OSHA،ACGIH،DOT،NIOSH،DEP،IARC،IRIS،NFPA،EPA مورد اشاره قرار گرفته است.
این ماده شیمیایی خطر ویژه تندرستی دارد.
کمک های اولیه
تماس چشمی
بلافاصله برای حداقل سی دقیقه با آب فراوان شستشو داده و عملیات شستشو را به بالا و پایین پلک ها بکشانید. در حین شستشو ممکن است لنزهای چشمی پاره شوند. در این صورت آن ها را از چشم ها خارج نمایید. بلافاصله سراغ مراقبت های پزشکی بروید.
تماس پوستی
به سرعت لباس های آلوده را خارج سازید. بلافاصله پوست آسیب دیده را با مقدار فراوان آب و صابون بشویید. در جستجوی مراقبت های پزشکی بر بیایید.
استنشاق
فرد را از مجاوت خارج سازید.
اگر تنفس قطع شده، با در نظر گرفتن احتیاطات عمومی تنفس مصنوعی بدهید و اگر قلب از کار افتاده، احیای قلبی را صورت دهید.
به سرعت سراغ مراقبت های پزشکی بروید.
بعد از در معرض قرار گیری زیاد مراقبت های پزشکی باید در مدت 24 تا 48 ساعت وجود داشته باشد، زیرا التهاب ریه ممکن است با تاخیر همراه باشد.

خلاصه خطرزایی

BENZ1

بنزیل کلراید می تواند با استنشاق شما را مورد تاثیر قرار داده و ممکن است از طریق پوست جذب شود.
بنزیل کلراید سرطانزا و جهش زا است.
با مراقبت فراوان دستکاری شود.
بنزیل کلراید ماده شیمیایی خورنده است و تماس می تواند به سختی ملتهب کننده و سوزاننده پوست و چشم همراه با آسیب پوستی باشد.
استنشاق بنزیل کلراید می تواند موجب التهاب و سوزش بینی و گلو شود.
استنشاق بنزیل کلراید می تواند موجب سوزش و التهاب شش ها گردد. در معرض قرار گیری زیاد می تواند در شش ها مایع ایجاد کند(آماس ریوی) که یک مورد اورژانسی محسوب می شود.
مجاورت با بنزیل کلراید می تواند موجب سردرد، تهوع، گیجی، خستگی، کج خلقی و کم خوابی و بیخوابی گردد.
بنزیل کلراید می تواند به کبد و کلیه آسیب وارد کند.
مجاورت بالا یا مکرر می تواند به سیستم عصبی آسیب وارد کند.
محدوده های مجاورت در محل کار
OSHA: محدوده مجاورت مجاز قانونی منتقله از طریق هوا یک پی پی ام متوسط در طی شیفت کاری 8 ساعته می باشد.
NIOSH: محدوده مجاورت توصیه شده منتقله از طریق هوا یک پی پی ام است که نباید در طی دوره کاری 15 دقیقه از آن تخطی بشود.
ACGIH: مقدار محدوده آستانه یک پی پی ام متوسط در شیفت کاری 8 ساعته است.
بنزیل کلراید یک سرطانزای مشکل ساز برای انسان است. ممکن است سطح ایمنی مجاورت برای ایجاد سرطان فراهم نباشد. پس باید تماس تا پایینترین حد ممکن کم شود.
محدوده های در معرض قرارگیری بالا فقط در مورد هوا صدق می کنند. وقتی تماس پوستی رخ می دهد، ممکن است فرد در معرض مجاورت بیش از حد قرار گیرد، حتی اگر سطوح هوایی کمتر از محدوده های قید شده در بالا باشد.
تعیین میزان در معرض قرار گیری
برگ اطلاعات ایمنی ماده محصول تولیدی را خوانده و برچسب تعیین محتویات محصول و آگاهی های مهم ایمنی و تندرستی ترکیب محصول را ملاحظه نمایید.
برای هر یک از محتویات خطرناک ویژه، برگ واقعیت های دپارتمان نیوجرسی ماده خطرناک تندرستی را بخوانید.
اگر شما کارگر دولتی در نیوجرسی هستید تحت کنترل و نظارت قانون ایمنی و تندرستی شغلی عمومی کارگران قرار دارید و اگر کارگر بخش خصوصی هستید، مشمول قانون ایمنی و تندرستی شغلی فدرال می باشید.
قانون "حق دانستن" ایالت نیوجرسی اغلب کارفرمایان را ملزم می کند که مواد شیمیایی خطرناک محل کار را برچسب زنی کنند و آگاهی های مرتبط با خطرات مواد شیمیایی و کنترل های آن ها را در اختیار کارگران قرار دهند.
استاندارد خبررسانی و آگاه سازی خطرات فدرال OSHA و استاندارد خبررسانی و آگاه سازی خطرات PEOSH کارفرمایان را ملزم به فراهم ساختن آگاهی های مشابه و آموزش کارگرانشان می کند.
این "برگ داده" خلاصه ای از اطلاعات در دسترس خطرات تندرستی می باشد که ممکن است از مجاورت سرچشمه گرفته باشند. در طی مجاورت، غلظت ماده و دیگر فاکتورها استعداد تاثیر پذیری شما از تاثیرات بالقوه مشروح در زیر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اطلاعات خطرات تندرستی
اثرات تندرستی حاد
اثرات تندرستی حاد یا کوتاه مدت زیر ممکن است بلافاصله یا در مدت کوتاهی پس از در معرض قرار گیری بنزیل کلراید ایجاد شود:
تماس می تواند به شدت ملتهب کننده و سوزاننده چشم و پوست با آسیب محتمل چشمی باشد.
استنشاق بنزیل کلراید می تواند ملتهب کننده بینی و گلو باشد.
استنشاق بنزیل کلراید می تواند ملتهب کننده شش ها بوده و سبب سرفه یا کوتاهی نفس گردد. در معرض قرار گیری های بیشتر ممکن است سبب ایجاد مایع در شش ها گردد(آماس ریوی) که یک مورد اورژانسی پزشکی بوده و کوتاهی شدید تنفس را به همراه دارد.
در معرض قرار گیری بنزیل کلراید می تواند سبب سردرد، تهوع، استفراغ، گیجی، خستگی، ضعف، کج خلقی و کم خوابی و بیخوابی گردد.
اثرات مزمن تندرستی
اثرات مزمن یا بلند مدت تندرستی در اثر مجاورت با بنزیل کلراید می توانند در زمانی بعد از مجاورت روی داده و ماهها یا سال ها باقی بمانند:
خطر سرطان
بنزیل کلراید یک سرطانزای مشکل ساز در انسان است. این ماده به عنوان عامل سرطان تیروئید در حیوانات هم شناخته شده است.
خیلی از متخصصین باور دارند که سطوح ایمنی در معرض قرار گیری با یک ماده سرطانزا وجود ندارد.
خطرات تولید مثلی
بنزیل کلراید ممکن است به جنین در حال رشد آسیب بزند.
فاکتورهای دیگر
بنزیل کلراید می تواند سبب التهاب شش ها شود. مجاورت مکرر ممکن است سبب برونشیت شده و به سرفه، ایجاد خلط و تنگی نفس بینجامد.
بنزیل کلراید ممکن است موجب آسیب جگر و کلیه شود.
مجاورت بالا یا مکرر بنزیل کلراید ممکن است به سیستم عصبی آسیب برساند.
پزشکی
آزمایش پزشکی
برای مجاورت های بالای بالقوه یا مکرر(نیم PEL یا بیشتر) قبل از شروع کار و در زمان های مشخص بعد از آغاز کار موارد زیر توصیه شده هستند:
آزمایشات عملکرد کبد
اگر نشانه هایی مبنی بر مجاورت بالا وجود دارد موارد زیر توصیه می شوند:
بعد از در معرض قرارگیری بالای حاد، اشعه ایکس سینه را مد نظر قرار دهید.
سیستم عصبی را آزمایش نمایید.
آزمایش عملکرد کلیه
هر ارزیابی باید شامل تاریخچه دقیق نشانه های گذشته و حال آزمایش باشد. آزمایشات پزشکی که جهت تعیین آسیب های موجود انجام می شوند هرگز جایگزین کنترل های مجاورت نخواهند بود.
شما نیاز به کپی های آزمایشات پزشکیتان دارید. تحت مقررات دسترسی به مجاورت OSHA و استانداردهای ثبت های پزشکی، شما محق هستید که آگاهی های اینچنینی را در اختیار بگیرید.
مجاورت های مخلوط یا ترکیبی
سیگار می تواند سبب بیماری قلبی، سرطان شش، آمفیزم، دیگر مشکلات تنفسی گردد. شرایط تنفسی در معرض مواد شیمیایی بدتر خواهد شد. حتی اگر شمایی که برای مدت های طولانی سیگاری بوده اید اینک سیگار را ترک کنید احتمال اینکه به مشکلات تندرستی گرفتار آیید کمتر خواهد شد.
مصرف الکل می تواند به جگر آسیب برساند. نوشیدن الکل، آسیب ایجاد شده توسط بنزیل کلراید را دو چندان خواهد نمود.
کنترل ها و عملیات محل کار
اگر یک ماده شیمیایی با خطرات سمی کمتر قابل جایگزینی نباشد، مواد شیمیایی خیلی سمی یا آن هایی که برای تولید مثل یا افراد حساس خطرناکند باید تحت رویه های کنترل توصیه شده توسط متخصصین قرار گیرند. رویه های کنترل مشتملند بر: 1- محصور کردن فرآیندهای شیمیایی برای مواد شیمیایی خورنده یا شدیدا التهاب آور. 2- استفاده از تهویه محلی خروجی برای مواد شیمیایی که در مجاورت های انفرادی ممکن است مضر قلمداد شوند.3- استفاده از تهویه های عمومی برای کنترل مجاورت با التهاب آورهای پوست و چشم. برای آگاهی های بیشتر در باره کنترل های محل کار از مستندات NIOSH بهره مند گردید.
عملیات کاری زیر نیز توصیه شده اند:
برچسب زنی ظروف فرآیند
آشنا کردن کارگران با خطرات و آموزش آن ها
پایش غلظت مواد شیمیایی منتقله از طریق هوا
استفاده از کنترل های مهندسی در مواقعی که غلظت ها از سطوح مجاز توصیه شده فراتر می رود.
فراهم کردن چشمه های شستشوی چشم و دوش های اضطراری
انجام عملیات شستشو یا دوش گرفتن در مواقعی که پوست با یک ماده شیمیایی خطرناک تماس حاصل می کند.
همیشه در پایان شیفت کاری دوش بگیرید
با آلوده شدن البسه، آن ها را تعویض نمایید.
لباس آلوده را به خانه نبرید.
آموزش ویژه برای شستشوی لباس های آلوده دریافت کنید.
در جاهایی که مواد شیمیایی فرایند شده یا دستکاری می شوند یا ذخیره می گردند از خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن اجتناب نمایید.
قبل از خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن، آرایش کردن یا استفاده از توالت دست های خود را به دقت بشویید.
علاوه بر این ها، موارد زیر ممکن است کمک کننده یا مورد نیاز باشد:
جایی که ممکن است، جهت انتقال بنزیل کلرید از استوانه ها یا دیگر ظروف به ظروف فرایندی از سیستم های محصور استفاده نمایید.
تجهیزات حفاظت فردی
استاندارد تجهیزات حفاظت فردی OSHA کارفرمایان را ملزم می کند که تجهیزات حفاظت فردی هر خطر را تعیین نموده و کارگران را آموزش دهند که کی و چطور از این وسایل حفاظت فردی استفاده نمایند.
توصیه های زیر تنها جهت راهنمایی ارائه شده اند و ممکن نیست که در تمام موقعیت ها مورد استفاده قرار گیرند:
دستکش و لباس
از تماس پوست با بنزیل کلراید اجتناب نمایید. تجهیزات حفاظت فردی ساخته شده از موادی را بپوشید که نمی توانند توسط این ماده مورد تهدید قرار گرفته یا مورد نفوذ توسط این ماده واقع شوند. سازندگان و منابع تجهیزات ایمنی می توانند توصیه هایی را برای اغلب مواد حفاظتی دستکش ها و البسه، وفق شرایط کاری شما، ابراز نمایند.
مواد توصیه شده دستکش برای بنزیل کلراید Silver Shield®/4H® می باشد.
مواد توصیه شده لباس برای بنزیل کلراید Tychem®BR،CSM،TK یا معادلشان می باشد. تمام البسه حفاظتی(لباس، دستکش، جوراب، کلاه و روسری) باید تمیز، روزانه در دسترس و آماده قبل از کار باشند.
حفاظت چشم
وقتی با مایعات کار می کنید، از عینک های مقاوم در برابر ترشح و تاثیر و دارای تهویه غیر مستقیم استفاده نمایید.
وقتی با محرک های سنگین خورنده یا مواد سمی کار می کنید همراه با عینک ها از حفاظ صورت هم استفاده نمایید.
هنگام کار با این ماده از لنزهای چشمی استفاده نکنید.
حفاظت تنفسی
استفاده نامناسب از ماسک های تنفسی خطرناک است. فقط وقتی که برنامه مدون کارفرما شرایط کاری را مناسب استفاده از ماسک تنفسی بداند باید از این ماسک استفاده نمود. در این حالت باید نیازمندی های آموزشی، آزمایش فیت بودن ماسک تنفسی، آزمایش های پزشکی و استاندارد تنفسی تشریح شده OSHA مورد توجه قرار گیرد.
جایی که مجاورت بیش از 1 پی پی ام وجود دارد، از ماسک تنفسی کامل صورت مصوب NIOSH با کاتریج گاز اسید بخار آلی که بطور ویژه خاص بنزیل کلراید است استفاده کنید. حفاظت اضافی از طریق ماسک های تنفسی خالص ساز هوا که کل صورت را پوشش می دهند فراهم می شود.
بلافاصله محل را ترک کنید اگر: 1- فیلتر پاره شده و یا بو، مزه یا دیگر مشخصات بنزیل کلراید از طریق ماسک تنفسی قابل تشخیص باشد.2- مقاومت غیر معمول فیلترهای ذره ای پوششی در برابر تنفس احساس شود.3- در حالی که ماسک تنفسی کامل صورت مورد استفاده است، التهاب و سوزش چشم دیده شود.
تمام منابع مجاورت در محل کار را مورد ملاحظه قرار دهید.شما ممکن است نیاز به ترکیبی از فیلترها، پیش فیلترها یا کاتریج ها برای حفاظت در برابر اشکال مختلف مواد شیمیایی(همانند بخار یا میست) یا در برابر ترکیبی از مواد شیمیایی داشته باشید.
جایی که استعداد برای مجاورت بالا وجود دارد، از ماسک تنفسی دارای هوای تامینی مصوب NIOSH با ماسک کامل صورت که وفق تقاضای فشار یا دیگر مدل های فشار مثبت کار می کند استفاده نمایید. برای ایجاد حفاظت اضافی از ترکیبی از یک وسیله تنفسی خودگردان یا سیلندر هوای اضطراری نجات استفاده نمایید.
مجاورت با 10 پی پی ام خطر فوری برای سلامتی یا حیات دارد. در احتمال مجاورت بالای 10 پی پی ام، از وسایل تنفسی خودگردان مصوب NIOSH همراه با ماسک کامل صورت که وفق تقاضای فشار یا دیگر مدل های فشار مثبت تجهیز شده با سیلندر هوای نجات اضطراری کار می کند استفاده نمایید.
خطر آتش سوزی
اگر خطر آتش سوزی وجود داشته باشد، کارگران باید آموزش داده شده و وفق استانداردهای گروه آتش نشانی ایالتی OSHA تجهیز گردند.
بنزیل کلراید یک ماده قابل اشتعال است.
از مواد شیمیایی خشک، دی اکسید کربن، اسپری آب یا فوم به عنوان عوامل اطفا حریق استفاده کنید.
گازهای سمی در نتیجه آتش سوزی تولید می شوند و شامل کلرید هیدروژن هستند.
ظروف حاوی ممکن است در نتیجه آتش سوزی منفجر شوند.
از اسپری آب استفاده کرده و ظروف در معرض آتش را خنک نگه دارید. بنزیل کلراید ناپایدار شده به ویژه در معرض فلزات، ممکن است شدیدا تجزیه شود.
ترشحات و موارد اضطراری
اگر کارگران نیاز به تمیز کردن ترشحات داشته باشند، باید بخوبی آموزش دیده و تجهیز شوند. عملکردهای زایدات خطرناک OSHA و استاندارد پاسخ اضطراری ممکن است اعمال گردد.
اگر بنزیل کلراید ترشح یا نشت گردد، گام های زیر را بردارید:
پرسنل را تخلیه کرده و محفوظ بدارید و ورود به حوزه را کنترل کنید.
تمام منابع آتش زا را حذف کنید.
مایعات را در ماسه خشک، خاک یا مواد مشابه جذب کرده و برای دفع در ظروف غیر فلزی بگذارید.
حوزه تحت تاثیر نشت یا ترشح را تهویه نمایید.
داخل فاضلابرو نشویید.
ممکن است نیاز باشد که بنزیل کلراید به عنوان یک ماده زاید خطرناک محسوب شده و دفع گردد. جهت توصیه های بیشتر با بخش ایالتی حفاظت از محیط زیست یا اداره محلی حفاظت از محیط زیست فدرال تماس بگیرید.
دستکاری و ذخیره
قبل از کار با بنزیل کلراید شما باید در باره دستکاری و ذخیره مناسب بنزیل کلراید آموزش های مناسب را فرا بگیرید.
در جایی که بنزیل کلراید دستکاری، استفاده و ذخیره می شود، یک حوزه علامت گذاری شده ساماندهی شده باید فراهم گردد.
بنزیل کلراید با عوامل اکسید کننده( از قبیل پرکلرات ها، پراکسیدها، پرمنگنات ها، کلرات ها، نیترات ها، کلر، برم، فلور) و اسیدهای قوی( همانند هیدروکلریک، سولفوریک و نیتریک) واکنش می کند.
بنزیل کلراید در تماس با اغلب فلزات عمومی( از قبیل آلومینیم، مس، آهن، روی و قلع)ترکیب شده و حرارت و کلرید هیدروژن آزاد می کند.
بنزیل کلراید را باید همراه با یک ممانعت کننده( از قبیل کربنات سدیم، تریتیل آمین و اکسید پروپیلن) در ظرف آب بند، در جای خنک و خوب تهویه شونده و دور از فلزات و آب قرار داد.
در جاهایی که بنزیل کلراید مورد استفاده قرار گرفته یا دستکاری و ذخیره می شود، کارهایی مثل سیگار کشیدن یا استفاده از شعله باز باید ممنوع باشد یا اینکه ذخیره به گونه ای باشد که خطر انفجار یا آتش سوزی وجود نداشته باشد.
به ویژه در هنگام باز و بسته کردن ظروف بنزیل کلراید از وسایل یا تجهیزات غیر آتش زا استفاده نمایید.
خلاصه ای از بنزیل کلراید
ACGIH یک گردهمایی امریکایی با حضور متخصصین بهداشت صنعتی دولتی است. آن ها برای مجاورت با مواد شیمیایی محیط های کاری خطوط راهنمایی که مقادیر محدوده آستانه نامیده می شود را انتشار می دهند.
سطوح راهنمای مجاورت حاد بوسیله سازمان حفاظت از محیط زیست تعیین می شود. آن ها خطرات انسانی منتج از یک بار در طول عمر، نادر یا مجاورت با مواد شیمیایی منتقله از طریق هوا را تشریح می کنند.
نقطه جوش درجه حرارتی است که در آن ماده از حالت فیزیکی مایع به حالت فیزیکی بخار تبدیل می شود.
سرطانزا ماده ای است که سبب بروز سرطان می گردد.
عدد CAS یک عدد مشخصه منحصر به فرد است که بوسیله سرویس نظری مواد شیمیایی به یک ماده شیمیایی ویژه اختصاص یافته است.
CFR کد قوانین فدرال است که مقررات دولتی ایالات متحده را شامل می شود.
ماده قابل احتراق یک ماده جامد، مایع یا گازی است که قابلیت سوختن دارد.
ماده خورنده یک ماده گازی، جامد یا مایع است که موجب تخریب پوست انسان شده یا موجبات خورندگی شدید ظروف را فراهم می آورد.
درجه حرارت بحرانی درجه حرارتی است که در بالاتر از آن، بی توجه به فشار اعمال شده، گاز نمی تواند مایع شود.
DEP بخش حفاظت از محیط زیست نیوجرسی است.
DOT بخش حمل و نقل سازمان فدرال است که حمل و نقل مواد شیمیایی را تنظیم می کند.
EPA سازمان حفاظت از محیط زیست است. سازمان فدرال پاسخگو و مسئول تنظیم خطرات زیست محیطی
ERG کتاب راهنمای مسئول شرایط اضطراری است. این کتاب راهنمایی برای مسئولین شرایط اضطراری یا حمل و نقل های اضطراری را فراهم آورده و مشتمل بر کارهایی که برای مواد خطرناک باید انجام شود می باشد.
خطوط راهنمای طرح ریزی شده مسئول مواقع اضطراری، مقادیر غلظتی را تخمین می زنند که بطور منطقی اثرات منفی مشاهده شده را پیش بینی می نمایند.
جنین، انسان یا حیوان متولد نشده است.
ماده قابل اشتعال یک ماده گازی، مایع یا جامد است که براحتی آتش گرفته و سریعا می سوزد.
نقطه فروزان درجه حرارتی است که مایع یا جامد تبدیل به بخاری می شود که در اثر ترکیب با هوا قابلیت اشتعال می یابد.
IARC سازمان بین المللی پژوهش سرطان است که یک گروه علمی می باشد.
قابلیت یونیزه شدن مقدار انرژی مورد نیاز برای حذف الکترون از یک اتم یا ملکول است. اندازه گیری آن بر حسب الکترون ولت صورت می گیرد.
IRIS یک بانک اطلاعاتی است که آگاهی های جامع خطرات تندرستی انسان را بر مبنای مواجهه با مواد شیمیایی مختلف فراهم ساخته و توسط سازمان حفاظت از محیط زیست فدرال نگهداری می شود.
حد انفجار پایین تر، پایین ترین غلظت یک ماده قابل احتراق( گاز یا بخار) در هوای قادر به ادامه انفجار می باشد.
میلیگرم بر متر مکعب به معنی میلی گرم یک ماده شیمیایی در متر مکعب هوا می باشد. این واحد معیاری است که غلظت یک ماده را بر حسب وزن بر حجم نشان می دهد.
جهش زا ماده ای است که سبب جهش می گردد.جهش به معنای تغییر ویژگی های ژنتیکی یک سلول است.جهش می تواند به تولد نوزاد نارس، سرطان یا سقط جنین منجر شود.
NFPA انجمن حفاظت از آتش سوزی ملی است. این انجمن مواد را بر حسب قابلیت انفجار و آتش سوزی تقسیم بندی می کند.
NIOSH انستیتو یا انجمن ملی ایمنی و تندرستی شغلی است. این انجمن کار تست تجهیزات و ارزیابی و تصویب ماسک های تنفسی را انجام می دهد. راهبری مطالعات خطرات محیط کار توسط این انجمن انجام شده و استانداردها توسط این انجمن به OSHA پیشنهاد می گردند.
NTP برنامه سم شناسی ملی است که مواد شیمیایی را تست کرده و شواهد سرطان را بررسی می نماید.
OSHA مدیر ایمنی و تندرستی شغلی فدرال است که استانداردهای ایمنی و تندرستی را تصویب کرده و الزامی می نماید.
PEOSHA قانون تندرستی و ایمنی شغلی کارگران عمومی نیوجرسی است که استانداردهای ایمنی و تندرستی محل کارهای عمومی را مورد پذیرش قرار داده و الزامی می نماید.
نشت به معنای حرکت ماده شیمیایی از میان ماده حفاظتی می باشد.
قسمت در میلیون یا پی پی ام به معنای قسمت ماده شیمیایی در میلیون قسمت هوا می باشد. معیاری از غلظت حجمی هوا می باشد.
معیار عملکرد حفاظتی مقدار تعیین شده توسط دپارتمان انرژِی است و بر پایه AEGLs و ERPGs می باشد. آن ها برای طرح ریزی اضطراری حوادث رهایش مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند.
ماده واکنشگر، گاز یا جامد یا مایعی است که تحت شرایط ویژه انرژی آزاد می کند.
محدوده مجاورت یا در معرض قرار گیری کوتاه مدت یک مجاورت 15 دقیقه ای است که نباید در هیچ زمانی در روز کاری از آن تخطی شود(بالاتر برود).
تراتوژن ماده ای است که سبب نقائص مادرزادی ایجاد شده توسط آسیب به جنین می شود.
محدوده انفجاری بالاتر، بالاترین غلظت در هوا است که در بالاتر از آن سوخت خیلی زیاد(گاز یا بخار) برای شروع واکنش یا انفجار وجود خواهد داشت.
دانسیته بخار نسبت وزن حجم داده شده یک گاز به وزن دیگری(معمولا هوا) می باشد که در یک درجه حرارت و فشار مد نظر قرار گرفته اند.
فشار بخار نیروی اعمال شده توسط بخار در تعادل با فاز جامد یا مایع همان ماده می باشد.فشار بخار بالاتر موجب غللظت بالاتر ماده در هوا می شود.
نام های دیگر بنزیل کلراید: کلرومتیل بنزن، آلفا کلرو تولوئن
شرح: مایع بی رنگ با بوی قوی محرک که سبب آبریزش چشم می گردد.

 BENZ2

 BENZ3

 BENZ4

 BENZ5

BENZ6
 BENZ7

BENZ8

چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.