چاپ
بازدید: 689

بنزیل کلراید ماده سرطانزایی است که در کار با آن باید اقدامات احتیاطی را مبذول نمود. این متن در این رابطه تهیه شده است و می خواهد به وسع خود کاری نماید که آن هایی که با این ماده خطرناک کار می کنند سلامتی خود را محفوظ داشته و از آسیب های احتمالی مصون بمانند.

benziy1

benziy2

benziy3

benziy4

benziy5

benziy6

چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.