walden-pondاین دورکننده ها صد در صد ایمن و صد در صد قابل تجزیه زیستی هستند.
مارها از بدترین فوبیاها هستند و سابقه شان به هزاران سال قبل بر می گردد. آن ها از ترسناکترین آفات دنیا هستند، ولی این موضوع دست حرفه ای های مدیریت آفات را بازتر گذارده و دور کردن مارها می تواند به آن ها کمک نماید.


از میان 2700 گونه مار دنیا، 250 گونه در امریکا هستند. هر ساله، فقط در امریکا 45000 نفر را مار می گزد که شامل مارگزیدگی های غیر سمی هم می باشد. از لحاظ عددی، 8000 گزش سمی بوده و 5 نفر سالانه در اثر گزیدگی می میرند.
امروزه حرفه ای های مدیریت آفات می توانند از دور کننده های مار استفاده نمایند، یک غبار فرموله شده ویژه، که کمک به دور سازی مارها می کند، به اضافه اینکه خانواده ها نگران استفاده از مواد ناخوشایندی که می تواند برای خانواده آن ها، مایملک و حیوانات خانگیشان خطرناک باشد نخواهند بود. من و تو ممکن است بوی کیک کدو حلوایی را دوست داشته باشیم، اما مارها دوست ندارند. استفاده از محتویات فعالی از قبیل روغن دارچین و سیر، مارها را بطور طبیعی فراری می دهد.
سیماهای دورکننده های مار:
دور کردن مار به مار آسیب نمی رساند. در عوض، آن ها را حقیقتا بطور طبیعی دور می کند.
دورکننده های مار شامل ترکیبی از محتویات طبیعی است که مارها آن ها را ناگوار می یابند.
مارها هوای اطراف را تست می کنند و ترکیب ویژه محتویات دور کننده برای آن ها ناگوار است.
وقتی مار در تماس با دورکننده مار موجود در هوا قرار می گیرد، واکنش اجتناب/فرار به وقوع می پیوندد، بطوری که مارها واقعا از دور کننده مار دور می شوند.
استفاده و کاربردهای دور کننده های مار
دورکننده های مارها در جاهایی استفاده می شوند که شما دوست ندارید مارها بیایند یا جاهایی که حضور مارها یک مشکل محسوب می گردد.
شما می توانید آن را در اطراف خانه ها، حیاط ها، چشم اندازها، باغ ها، فونداسیون ها، انبارها و خارج ساختمان ها، گاراژها، هیزم ها، اتاقک ها، مکان های کمپ، هر جایی که وجود مارها مشکل زا است بیابید.
دورکننده مار می تواند دارای محتویات در دسترس برای عموم که استفاده راحتی دارد باشد:
محتویات دور کننده مار:
روغن دارچین ............0.6 درصد
روغن میخک ............... 0.3 درصد
روغن سدر .......................3.1 درصد
گوگرد، خاک پر کننده، آب ............96 درصد
100 درصد قابل تجزیه زیستی
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک نمایید.