walden-pondدور نگهداشتن موش از برنج
هر سال آفت ها از طریق تغذیه ،از بین بردن و آلوده نمودن شلتوک ها و برنج های آسیاب شده انباری ، میلیون ها دلار ضرر و زیان وارد می کنند.عمومی ترین آفات برنج های ذخیره شده جوندگان و حشرات هستند.
خبر خوب این است که اگر گام هایی در جهت ممانعت از هجوم و آلودگی برداشته شود،تمامی این ضرر و زیان ها قابل پیشگیری هستند.

فسفید آلومینیم یک ترکیب معدنی مفید است که به عنوان آفت کش استفاده می شود.مطالعه بیشتر در باره این ماده شیمیایی و خواص آن و تاثیرات آن بر انسان به شما توصیه می شود.