walden-pondوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مردم توصیه کرده که جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری "کرونا" شستشوی کامل و مرتب دست ها با آب و صابون را کاملا جدی بگیرند.
بر خلاف تصور، این کار، آنقدرها هم که به نظر می رسد، ساده نیست.

شستن دست و استفاده از ضدعفونی کننده دست
در خانه، در بازی، بیرون و بیشتر
میکروب ها هر جایی هستند!آن ها می توانند روی دست ها و هر چیزی که در فعالیت های روزانه لمسشان می کنیم آمده و ما را بیمار نمایند. تمیز کردن دست ها با آب و صابون و ضد عفونی کننده دست در زمان های کلیدی، یکی از مهمترین اقداماتی است که می توان جهت جلوگیری از بیمار شدن و گسترش بیماری به اطرافیان، طی کرد.