walden-pondچطور لکه های زنگ توالت را پاک کنیم؟!
اگر شما خانه قدیمی خریده یا اجاره کرده اید،در بیشتر اوقات با لکه های زنگاری یا قهوه ای زشت توالت مواجه شده اید.خوشبختانه،چندین روش موثر برای از بین بردن لکه های زنگاری یک توالت چینی وجود دارد.

بهترین راه برای ضد عفونی اسباب بازی بچه ها
4 نکته برای اینکه کودکانتان را از عروسک های پر از میکروب ایمن نگه دارید
بچه های کوچک هر چیزی را که شامل عروسک هم می باشد ،بی آنکه برایشان مهم باشد کجا بوده، در دهانشان می گذارند.برای آن ها این راهی برای شناخت دنیای اطراف است.ولی آیا شما نیاز دارید که به فهرست طولانی فعالیت های مادرانه و پدرانه شستشوی روزانه عروسک ها و اسباب بازی ها را هم اضافه کنید؟