walden-pondپیشگیری از مارزنگی
چه کنم اگر با یک مارزنگی روبرو شوم؟
دور شوید. اغلب گزش ها وقتی اتفاق می افتند که آدم ها و سگ ها، مارها را تحریک می کنند یا شما سعی می کنید مار را گرفته یا بکشید. مارها فقط برای دفاع از خود می گزند یا حمله می برند. بهترین راه برای ممانعت از گزش مارها، دوری گزیدن از آن ها است.

نکات عملی که شما و سگتان را در فصل مار حفاظت می کند
وقتی شما و سگتان مار می بینید، به توله سگتان اجازه ندهید که او را تعقیب کند. به سادگی از او دور شوید یا سگتان را با خود به نقطه ای دور از او هدایت نمایید.