walden-pondآنچه شما نیاز دارید در باره هواکش دود و بخار و سیستم تهویه رستوران ها بدانید
مفاهیم تهویه آشپزخانه رستوران
وفق قوانین ساختمانی و تندرستی در بالای جایی که آتش تولید می شود مهم است که هواکش دود و بخار حرفه ای و سیستم تهویه آشپزخانه تجاری وجود داشته باشد تا به همراهی هم محیط تمیز و حیاتی را برای گروه همکاران تامین نمایند.آشپزی تجاری هوای شدیدا بارگیری شده از چربی و آلاینده ها را تولید می کند.لذا یک سیستم خوب طراحی شده جریان هوای خوب و محیط زیست بی بو را فراهم خواهد نمود.هر سیستم نیازمند این است که با محاسبات دقیق مهندسی طراحی شود، زیرا این کار با توجه به فشار استاتیک و جریان هوا، مقاومت هوا، حجم هوا و نکات دیگری همچون کل بی تی یوی تولید شده توسط تجهیزات آشپزی، نوع تجهیزات آشپزی(فرهای زغالی و بریان کننده ها دود بیشتری تولید می کنند)، تعداد خم های کانال(که روی فشار استاتیک تاثیر می گذارد) و طول هواکش و کانال انجام می شود.هر نوع اطلاعات غلطی منجر به عدم برآورده شدن مقررات ساختمانی و آتش سوزی می گردد.وقتی معمار شما طرح را به دپارتمان تندرستی ارائه می دهد، برگ محاسبات هواکش مورد نیاز است و فرمول زیر باید حل شود:

چطور لکه های زنگ توالت را پاک کنیم؟!
اگر شما خانه قدیمی خریده یا اجاره کرده اید،در بیشتر اوقات با لکه های زنگاری یا قهوه ای زشت توالت مواجه شده اید.خوشبختانه،چندین روش موثر برای از بین بردن لکه های زنگاری یک توالت چینی وجود دارد.