walden-pondچطور خودتان، متعلقاتتان و خانه تان را تمیز و ضدعفونی نمایید؟
ما در اینجا بهترین تجارب خود را در اختیارتان می گذاریم( و دقیقا در باره هر چیز دیگری) تا بتوانید خودتان را تمیز و عاری از ویروس نگاه دارید.
در همه گیری جهانی یک چیز فوق العاده سردرگم کننده وجود دارد و آن این است که در کار خانگی ملالت بار حاصل از قرنطینه، نگرانی و ترس خرید از خوار و بار فروشی و سوپری هم وجود دارد. امروزه ما با سکه دو طرفه مواجه شده ایم. درخانه، چیزها غیر واقعی احساس می شوند و در بیرون، آن ها کاملا واقعی به نظر می رسند. دو گام از صحنه های بازگشت به گذشته در فیلم ماورای مکاشفات یوحنا برداشته شده است. شما ممکن است در تنش بین کمک به خود و یاری رسانیدن به دیگران گیر کرده باشید. زندگی روزانه در داستان همه گیری جهانی کروناویروس دارای تباین حیرانی، همانند آنچه گفته شد، است.

سقف کاذب زیر دال سقف و روی ساپورت های معلق نصب می گردد. سقف کاذب معمولا برای کنترل درجه حرارت( عایق بندی حرارتی تهویه مطبوع)، کارگذاری لامپ ها، پنهان سازی کابل های برق و دیگر کابل ها و زشتی یا بلندی سقف مورد استفاده قرار می گیرد.