walden-pondمارها بیزارم می کنند. تا زمانی که آن ها فاصله شان را حفظ می کنند نگران نیستم، ولی دوست ندارم آن ها دائم در قلمرو من پرسه بزنند. ما مجبوریم وفق تمایل خود راههایی را پیدا کنیم که به دور نگه داشتن مار از خودمان منجر شود.

12 نکته که به سگ ها کمک می کند تا خود را در برابر مارها ایمن بدارند.
با فرا رسیدن فصل بهار، درجه حرارت بالا می رود و زمان آن فرا می رسد که جمعیت مارها از خواب زمستانی طولانی بیدار شود. این به معنای این است که شما باید متوجه راههای محفوظ نگه داشتن سگتان از شر مارها باشید. نکات زیر را خوانده و متوجه شوید که چطور می توانید خود را از شر میهمانان ناخوانده خزنده ایمن بسازید. قطعا با این کار این موجودات حیاط و سگتان را هم ترک خواهند گفت.