walden-pondوقتی شما تصمیم می گیرید که مواد شیمیایی آفت کش را برای از بین بردن آفات یا پیشگیری از آن ها به کار ببرید باید به یاد داشته باشید که رعایت ملاحظات ایمنی نخستین و مهمترین کار است، به ویژه اگر مواد شیمیایی در داخل خانه مورد استفاده قرار گیرند.

برای بسیاری از مواد سمی، سیستم تنفسی(نفس زدن) ساده ترین و مستقیم ترین مسیر ورود به سیستم گردش خون است.از مویرگ های خونی شش ها،این مواد سمی به سرعت در سراسر بدن توزیع می گردند.اگرچه سیستم تنفسی مقداری فیلتراسیون فراهم می کند، ذرات ریز(کمتر از 10 میکرون) می توانند براحتی به شش ها برسند.به علاوه،اگر انسان در معرض تعداد زیادی از ذرات باشد توانایی بدن برای فیلتر کردن هر ذره با هر اندازه ای کم می شود.