walden-pondسوسک های آلمانی بالغ طول نیم تا پنج هشتم اینچ دارند.رنگ آن ها قهوه ای روشن تا متوسط است.آن ها دو علامت مشخص تیره پشت سرشان دارند.سوسک های آلمانی جوان(نمف ها) کوچکتر از بالغ ها هستند و بال ندارند.آن ها رنگی تیره تر دارند و علامت مشخصه پشت سرشان روشن تر است.

coackger
سوسک های آلمانی,بروتلا جرمانیکا
رژیم غذایی سوسک آلمانی
این سوسک ها غذاهای زیاد و متنوعی می خورند و ترجیح می دهند در کنار منابع آب و غذا باقی بمانند.
عادات غذایی و بیولوژی سوسک های آلمانی
بیولوژی بقا و سازگاری
ماده ها هر سه تا 4 هفته یک کیسه تخم می گذارند.در هر کیسه 25 تا 45 تخم است.این بزرگترین کیسه تمام گونه های سوسک است که می تواند یک ساختمان را آلوده نماید.ماده کیسه حاوی تخم ها را حمل می کند تا آماده تخم گذاری شود.تخم ها برای بقای نمف ها در جاهایی با کمترین خطر گذارده می شوند.سوسک آلمانی ماده همچنین کوتاهترین دوره زمانی حد فاصل بیرون آمدن از تخم تا جفت گیری را دارد.جمعیت های سوسک های آلمانی سریع تر از دیگر گونه ها ساخته می شود. سوسک های جوان(نمف ها) قادرند در مدتی به کوتاهی 36 روز تخم ریزی نمایند.ترکیبی از چنین ویژگی هایی باعث می شود که حشره شناس ها سوسک های آلمانی را موجوداتی با قابلیت تولید نسل بالا ارزیابی نمایند.
سوسک های آلمانی بالغ می توانند تا یکسال زنده بمانند.آن ها به سرعت با تغییرات زیست محیطی تطابق یافته و قابلیت بقا می یابند.
کجا سوسک های آلمانی یافت می شوند؟
سوسک های آلمانی معمولا حمام و آشپزخانه را آلوده می سازند.در آلودگی های شدید تخم آن ها را در دیگر اتاق ها هم می توان یافت.این سوسک ها غالبا شب ها فعالیت دارند.اگر فعالیت آن ها در طی روز دیده شود به معنی این است که پناهگاههای مخفی آن ها بیش از حد شلوغ شده یا آن ها دچار کمبود آب و غذا شده اند.درزها و ترک ها سکونتگاههای این سوسک ها هستند و سوسک ها بیش از 75 درصد طول عمر خود را در این جاها می گذرانند.نمف ها در ترک یک سی و دوم اینچ هم می توانند زندگی کنند در حالی که ترک مورد نیاز بالغین حداقل باید یک اینچی (عرض) باشد.نمف سوسک های آلمانی از اغلب سوسک ها کوچکتر است که این موضوع باعث می شود آن ها بتوانند خود را در اغلب جاها پنهان کرده و زنده بمانند.
چطور سوسک های آلمانی وارد ساختمان می شوند؟
سوسک های آلمانی می توانند بخوبی در ساختمان حرکت کنند.آن ها می توانند از خانه یا مکان همسایه بیایند و از سوراخ هایی به کوچکی صفحات کلید برق وارد شوند.گاهی وقت ها آن ها از طریق اجناس سوپری ها, کیسه های سوپری ها , کارتن ها , کیف های دستی و چمدان وارد ساختمان می گردند.
شناسایی سکونتگاههای این سوسک ها مهم است و این نکته اهمیت دارد که آیا آن ها توسط چیزهای خاصی وارد خانه شده اند.
در استفاده از حشره کش ها کاملا محتمل است که سوسک ها به دیگر جاها رفته و در آنجاها پراکنده شوند.این سکونتگاهها باید مکانیابی و پاکسازی گردد.اگر سوسک های آلمانی مرتبا از طریق بسته بندی یا غذا منتقل شوند حذف کامل آن ها از یک ساختمان ممکن است امکان پذیر نباشد.