walden-pondدر زمستان جونده ها خانه های گرم را دوست دارند.پس اطمینان حاصل نمایید که آن ها وارد خانه تان نمی شوند.
پاییز و درجات حرارتی خنک تر موش ها را به داخل خانه ها راهنمایی می کند.وقتی موش ها در جستجوی پناهگاههای زمستانه هستند, سکونتگاهها و ساختمان های انسانی توسط جونده ها مورد حمله و تجاوز قرار می گیرند.

تیزهوشی و سازگاری باعث می شود که جونده ها از هر راهی بتوانند وارد شوند.آن ها در فضایی به بزرگی سرشان فشرده می شوند:موش ها فقط به فضای یک چهارم اینچی نیاز دارند و جونده های کوچک به فضای نیم اینچی.هر جایی که یک مداد جا شود,موش می تواند قرار گیرد.
راههای ورود جونده ها
جونده ها از راههای مختلف وارد خانه ها می شوند.آن ها از طریق تهویه های اجاق خوراک پزی,شبکه های جنب پیاده رو و ترک های بزرگ پیاده رو وارد می شوند.آن ها درب های چوبی را جویده و به داخل فضایی که سایبان های چوبی و لوله ها برخورد می کنند می خزند.آن ها از سیم های عمودی,لوله ها و شاخه های بزرگ درختان بالا می روند.در نبود زیرزمین,جونده ها زیر فونداسیون را حفاری می کنند.جونده ها داخل سوراخ دیوارهای بین کف و درگاه هم می شوند.آن ها می توانند در پالت ها پنهان شده و با باز بودن درب یورش کنند.آن ها براحتی از طریق لوله های معیوب زهکش وارد شده و داخل لوله ها می شوند یا در راستای آن ها تونل می کنند.
مواد ممانعت کننده
یک سری از مواد به شما کمک می کنند تا از ورود جونده ها جلوگیری نمایید:
1-فلزات گالوانیزه ضد زنگ یا دیگر فلزاتی که زنگ نمی زنند:الف-ورقه های فلزی درجه 24 یا بالاتر-ب-رابیتز درجه 28 یا بالاتر-ج-فلزات سوراخ دار درجه 24 یا بالاتر-د-توری سیمی درجه 19 یا بالاتر با مش یک چهارم اینچ یا کمتر
2-ملاط سیمان:یک قسمت سیمان و سه قسمت ماسه مخلوط
3-بتن:یک قسمت سیمان, دو قسمت شن, 4 قسمت ماسه مخلوط.افزودن شیشه خرده به لعاب یا سیمان مانع از این می شود که جونده ها در هنگام خشک شدن,نقب بزنند.
مثال هایی از ضد جونده سازی
ترکیب استفاده خلاقانه از مواد با دانش رفتاری جونده ها به شما کمک می کند که مانع از ورود جونده ها شوید.چندین راه وجود دارد که با استفاده از آن ها خانه تان را ضد جونده خواهید کرد.سوراخ های اطراف لوله کشی را با ملاط یا بتن ببندید.زهکش,تهویه یا دودکش را با توری سیمی یک چهارم اینچی بپوشانید.در راستای کف در ورقه فلزی درزگیر قرار دهید.یک حفاظ جونده فلزی دایره ای روی زهکش بگذارید تا جونده ها از فضای بین ساختمان و لوله خودشان را به داخل خانه نرسانند.
ورود مجدد جونده
یک تا دو هفته بعد از درز گیری ساختمان, با چشم تونل ها و حفره های جدید را بررسی کنید.این امر باعث می شود تلاش موش ها و جونده ها برای بازگشت به جاهای قدیمی که در آنجاها تغذیه می کردند بی ثمر گردد.