walden-pondخیر.آن ها خمود و کسل شده و در داخل خانه میمیرند.
خیلی از شرکت های کنترل آفات و صاحبخانه ها از سموم جونده استفاده می کنند تا با کشتن جوندگان،خود را از دست مشکل خلاص کنند.در این باب باید گفت که سم نه تنها مشکل را دایمی حل نخواهد کرد،بلکه به گونه موقتی هم چاره ساز نیست و تنها درصدی از جوندگان را از بین خواهد برد.

موضوع بعد این است که مردم با جوندگانی که در دیوارها،اتاقک های زیر شیروانی یا دیگر جاها مرده اند مواجه خواهند بود.مشکل یک جونده مرده بوی بد وحشتناک آن است.تنها یک جونده در حال فساد باعث می شود که خانه شما تا بیش از دو هفته بوی گند بدهد.
بنا بر این شرکت های کنترل آفات یک دروغ تپل بزرگ می گویند.آن ها می گویند:"سم جوندگان را تشنه می سازد و آن ها خانه را به قصد به دست آوردن نوشیدنی ترک می کنند.پس جوندگان در خارج خانه می میرند"
این کاملا غلط است.شما هرگز این ادعا را روی برچسب هیچ سم جونده ای نخواهید یافت.

RAT1
آنچه اتفاق می افتد این است که جونده ها خونریزی داخلی می کنند تا بمیرند.آن ها گرسنه یا تشنه نخواهند بود.آن ها بطور کلی به خارج از ساختمان نخواهند رفت.آن ها مشکل حرکتی خواهند داشت.جونده هایی که داخل خانه مسموم شده اند،داخل خانه میمیرند و این پایان داستان است.
من هشت سال است که با از بین بردن موجودات وحشی سر و کار دارم.من بیش از 1000 مشکل جونده را حل کرده ام و بیش از 1000 حیوان مرده را از ساختمان ها بیرون کشیده ام.در اغلب مواقع مرده ها،اجساد جوندگانی بودند که از روی نادانی مسموم شده بودند.عکس های آن ها همین جا قابل مشاهده اند.همانطور که در اشکال مشخص است جونده ها مسموم شده و در خانه مرده اند.بوی بد حاصله حقیقتا وحشتناک است.

RAT2
بدتر از همه این است که سم،مشکل جونده را حل نمی کند.بطور موقت چند جونده کشته می شوند ولی بیشتر از آن ها تو می آیند.
آیا احتیاج به کمک دارید؟
این مطلب در اصل برای دادن آگاهی در باره نحوه خلاصی از شر جوندگان رستوران به رشته تحریر در آمده و شما را قادر می سازد در باره مشکل تصمیم درستی اتخاذ نمایید.شما می توانید سوالات خود را با ای میل مطرح سازید،هر چند تجربه به من می گوید که خلاصی از شر جونده هرگز کار ساده ای نیست.اگر شما نیاز به کمک حرفه ای برای رهایی از شر جوندگان رستوران دارید،باید از متخصصین این امر کمک بگیرید.
اگر در اتاقک زیر شیروانی منابع آب و غذا وجود نداشته باشد-خیلی از مردم فکر می کنند که اگر در اتاقک زیر شیروانی منابع آب و غذا وجود نداشته باشد،جونده ها خواهند رفت.این امر واقعیت ندارد.جونده فقط بعد از رسیدن و ورود به اتاقک زیر شیروانی خواهد فهمید که غذا و آبی برای مصرف وجود ندارد.اگر جونده بتواند به خارج برگردد،غذایی که نیاز دارد را خواهد یافت.جونده ها دوست دارند جایی زندگی کنند که غذا و پناهگاه از آن ها حفاظت می کند،هر چند اگر غذا در جایی دیگر یافت شود پناهگاه جایی برای زندگی آن ها خواهد بود.حقیقتا هیچ چیزی وجود ندارد که جونده را از قلمرو تثبیت شده او بیرون کند.اگر شما واقعا می خواهید غذا و آب جونده را از دسترس او خارج سازید،باید این کار را با پوشاندن حفره ها و سوراخ ها از بیرون انجام دهید.وقتی که حیوان در داخل خانه گیر افتاد،نیاز به غذایش افزایش پیدا کرده و سبب می شود که در نزدیکی تله ظاهر گردد.تا زمانی که جونده بتواند به جاهایی که دوست دارد رفت و آمد کند،شما مشکل خود را حل نشده خواهید یافت.در اغلب موقعیت ها،تله گذاری و حذف تنها راههای خلاصی از شر جونده به حساب می آیند.تمام سوراخ ها و حفره های خانه را پوشانده و آن گاه تله ها را کار بگذارید.اگر کارتان درست باشد،دیگر مشکلی با جوندگان نخواهید داشت.
چطور از وارفارین برای مبارزه با موش ها و جوندگان استفاده کنیم؟در کنترل جونده ها استفاده از وارفارین یکی از اشتباهات مشترک بزرگی است که صاحبخانه ها مرتکب آن می شوند.وارفارین سم ضد انعقادی است که در بسیاری از سموم مورد استفاده بر علیه موش ها و جوندگان کاربرد دارد.خاصیت ضد انعقادی این ماده قابلیت مواد شیمیایی موجود در سم در ایجاد خونریزی را بالا می برد.در ترکیب دو ماده خونریزی اتفاق می افتد.لذا صاحبخانه ها باید مراقب کنترل جونده ها از طریق استفاده از سم باشند.حیوانات مسموم به داخل جاهای غیر قابل دسترسی ساختمان رفته و در آنجاها می میرند.با فرض مرگ بیست موش در یک انبار که عموما مورد استفاده قرار نمی گیرد،می توان یک جورهایی با بوی بد حاصله کنار آمد.اگر سم در خانه مورد استفاده قرار گیرد، این حقیقت را در نظر بگیرید که حیوانات مرده داخل دیوار در تمام مدت تجزیه و فساد بوی بد خواهند داد.تنها راه خلاصی از شر بو بیرون آوردن جسد یا چند هفته تحمل است تا جسد حیوان کاملا خشک شود.چند حیوان مرده آنچنان بوی غیر قابل تحملی ایجاد می کنند که شما حاضر می شوید پرسنل متخصص را به کار بگیرید تا باقیمانده های موش ها و جونده ها را هر طور می توانند خارج سازند.
*مطلب ترجمه است.