walden-pondیک بسته طعمه ژلی پنج گرمی کشنده سوسک(حشره کش)
قیمت:11.75 دلار


شرح:طعمه ژلی دارویی کشنده سوسک

BAITEGEL1BAITEGEL2

BAITEGEL3BAITEGEL4

BAITEGEL5
محتویات فعال:0.05 درصد fluorine worm nitrile(فرمول جدید، حفاظت زیست محیطی بهتر، بدون آلودگی) 99.95 درصد جاذب و افزودنی
این محصول علاجی برای ریشه کنی سوسک ها است.
این ماده سوسک ها را صد در صد می کشد و کیفیت محصول استاندارد درجه A است.این حشره کش روی تخم ها موثر است و نه فقط تعداد زیادی از سوسک ها را مستقیما می کشد، بلکه می تواند از خروج سوسک ها از تخم ممانعت به عمل بیاورد.این ماده با کشتن سوسک های معیوب و ناقص سیمای مشخصی از بمب های نژادی را به معرض تماشا می گذارد.
این ماده حافظ محیط زیست، دارای سمیت کم، بدون آلودگی، بدون باقیمانده شیمیایی و بدون ایجاد آلودگی بوده و بوی محرک و التهاب آور ندارد.
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید لطفا اینجا را کلیک کنید.