walden-pondالف-آهک-بصورت شیر آهک برای گندزدایی مدفوع مفید است.حداقل حجم آهک مورد استفاده باید به اندازه مدفوع باشد.از شیرآهک برای سفید کردن قسمت های مختلف طویله گاوهای شیرده استفاده می گردد.


ب-کلر-برای گندزدایی آب آشامیدنی، آب استخرهای شنا، گنداب، دست های شیردوشان، پستان های گاو، ظروف، بطری و وسایلی که در امر دست به دست کردن، تهیه و توزیع شیر و مواد غذایی به کار می رود.
ج-ترکیبات چهارتایی آمونیم-برای گندزدایی ظروف و وسایل دیگر مربوط به مواد غذایی به کار می رود.
د-اسید کاربولیک-مخلوط فنول و کرزول است.اسید کاربولیک گرم یا داغ قدرت گندزدایی بیشتر دارد.از موارد کاربرد آن گندزدایی طویله، آغل و اصطبل هاست.این گندزدا و فنول و کرزول مسموم کننده هستند و در مورد غذا و وسایل غذا خوری نباید به کار روند.
ه-فنول-برای گندزدایی خلط سینه و مدفوع به کار می رود.
و-کرزول-فرم امولسیون صابون آن برای سطوح روغنی موثر است.
ظ-فرم آلدئید-مفیدترین گندزدای گازی فرم آلدیید است.قدرت حشره کشی ضعیف و میکروبکشی بالا دارد.
ح-فرمالین-محلول 40 درصد فرم الدئید در آب است.در گندزدایی مواد دفعی موثر است.در گندزدایی تدخینی کاربرد دارد.سمپاشی توسط فرمالین جهت گندزدایی اشیایی چون کتاب،قفسه و ... انجام می شود.
تدخین اتاق های کوچک را می توان با سمپاشی ملافه های رختخواب و آویزان نمودن آن ها در اتاق، که گاز فرم آلدئید آزاد کند، انجام داد.
ط-کلرور جیوه-محلول آن را باید رنگی کرد که اشتباها خورده نشود.برای گندزدایی مدفوع مناسب نیست.اسپور باکتری ها را خوب نابود می کند.
ی-اسید سولفوریک-به غلظت یک در 1000 در یکساعت باسیل حصبه را نابود می کند.
ک-محلول 2.5 درصد ید در الکل 70 درصد-در گندزدایی پوست، آب و جراحی کاربرد دارد.
ل-بمب آئروسل(محلول شیری 5 درصد فرم آئروسل):برای مبارزه با مگس خانگی کاربرد دارد.
م-پیرترم-برای مبارزه با سوسک، مگس و پشه موثر است.
کرم و گرد و پودر آن برای پارازیت های خارجی مثل شپش، کک و کنه استفاده می شود.
ن-آلترین-مثل پیرترم است ما بو ندارد.برای مبارزه با حشرات خانگی و شپش های انسانی مقاوم به ددت مفید است.
س-ددت-بر علیه کرمینه پشه، حشرات خانگی، ساس رختخواب، شپش بدن، شپش سر، کنه، کک کاربرد دارد.در شیر نباید استفاده شود و استفاده از آن در اصطبل های شیردوشی و اماکن تهیه فرآورده های شیری و مواد غذایی و حیوانات مجاز نیست.
ع-BHC-بوی بد دارد و بهتر است در محیط های بیرونی استفاده شود.بر علیه مگس و کرمینه پشه به کار گرفته می شود.در اماکن تهیه شیر و فرآورده های شیری یا محلی که جوجه ها استراحت و تغذیه می کنند نباید استفاده شود چون تخم مرغ و گوشت بو و مزه بد می گیرد.
ف-کلردان-برای سمپاشی موضعی داخل ساختمان مثل پایه دیوار، درها و چارچوب پنجره ها مناسب است.در سمپاشی محیط بیرونی بر علیه مگس خانگی به کار می رود.بر علیه کک سگ و گربه و انواع کنه و مورچه به کار می رود.
ص-ددد-بیشتر بر علیه آفات کشاورزی به کار می رود.سمیت آن برای ماهی ها از ددت کمتر است.
ق-دیازینون-مگس ها را نابود می کند ولی در اماکن تهیه شیر و اصطبل های شیردوشی نباید به کار رود.فرمولاسیون سخت دارد.
ر-دیلدرین-برای داخل و خارج منزل(طویله، دیوار و زمین پوشیده از گیاه) مفید بوده و بر علیه مگس استفاده می شود.در کنترل مالاریا موثر بوده و بر علیه کرمینه و بالغ پشه ها استفاده دارد.
ش-دیپترکس-کاربرد آن در محل تلنبار زباله، محل زندگی حیوانات، باعث کاهش سریع مگس ها شده است.
ت-هپتاکلر-بر علیه کک استفاده می شود.
ث-لیندین-برای مبارزه با مگس در اماکن تهیه شیر و فراورده های آن قابل مصرف است.از امولسیون لیندین در اماکنی همچون محل جمع آوری پس مانده غذایی، پهن و مواد زاید صنعتی جهت مبارزه با کرمینه مگس می توان استفاده نمود.
برای مبارزه با حشرات در حال پرواز بطور موفقیت آمیز استفاده شده است.
برای مبارزه با ساس رختخواب، کک سگ و گربه و کنه های مختلف مقاوم به ددت می توان از لیندین استفاده کرد.
پودر یک درصد آن برای کنترل شپش انسان که نسبت به ددت مقاوم شده است مفید واقع می شود.
خ-مالاتیون-در اصل برای مبارزه با سوسک و مگس استفاده می شود.در اصطبل گاوهای شیرده و قسمت تهیه شیر قابل کاربرد بوده و تا چند هفته دوام خواهد داشت.برای مبارزه با کرمینه مگس بخوبی دیازینون نیست.
روی کک سگ و گربه خوب اثر می کند.
ذ-متوکسی کلر-سمیت آن کمتر از ددت است و چون تجمع آن در چربی حیوانات به مراتب کمتر از ددت است لذا سمپاشی اصطبل گاوهای شیرده با مگس با این سم پیشنهاد می شود.
ض-پاراتیون-بی نهایت برای انسان و دیگر حیوانات خطرناک است.برای مبارزه با مگس خانگی در اصطبل ها و اماکن شبیه آن به کار رفته است.طرز کار چنین است که طناب آغشته از پاراتیون را به قطعات کوچک بریده و از سقف آویزان می کنند.
چون پاراتیون سمیت شدید دارد لذا فقط افراد ورزیده باید فرمولاسیون آن را تهیه کنند.

چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید لطفا اینجا را کلیک کنید