walden-pondسوسک ها در دو گروه طبقه بندی می شوند:خانگی و پیراخانگی.سوسک های خانگی تمام دوران زندگی خود را در داخل خانه ها یا ساختمان ها می گذرانند.سوسک های اساسی خانگی سوسک های المانی و سوسک های باند قهوه ای هستند.آن هایی که داخل و خارج خانه زندگی می کنند یا ممکن استا گاهگاهی داخل خانه شوند سوسک های پیراخانگی می باشند.گونه های اصلی سوسک های پیراخانگی سوسک های امریکایی، شرقی، قهوه ای دودی و استرالیایی می باشند.


آشکار است که نوع سوسک عامل هجوم باید بخوبی شناسایی شود تا حرفه ای های مدیریت آفات بتوانند روش های کنترلی مناطق مناسب را هدف گذاری نمایند.با این حال، سوسک های خانگی و پیراخانگی در بعضی عادات و رفتار مشترک می باشند.آن ها ترجیح می دهند جایی که غذا، رطوبت و گرما هست زندگی کنند.آن ها در ترک ها و شکاف ها پنهان می شوند، اغلب در شب فعالند و غذاهای پرنشاسته را ترجیح می دهند.رویه های کنترل باید شامل حذف حذف منابع آبی و غذایی بالقوه، دفع مکرر و منظم پسماندها و آت آشغال ها، درزگیری اطراف لوله های نفوذی یا ترک های سقف، دیوارها یا کف باشد.برای بستن راه ورود سوسک ها از طریق زهکش، پوشش زهکش را با مش 2 میلیمتر یا کوچکتر بپوشانید.
به علت اندازه کوچک آن ها، سوسک های خانگی بخوبی بین آپارتمان ها و خانه ها حرکت کرده و از میان ترک ها و شکاف های دیوارها، از میان شکاف ها و رخنه های سقف و اتاق زیر شیروانی، از طریق رخنه های کف، در راستا و از میان تهویه ها و داکت ها، زهکش های بی استفاده و از طریق راههای نفوذ لوله کشی و سیم کشی مسافرت می کنند.آن ها در بیرون زندگی نمی کنند زیرا از طریق درب های خروجی و پنجره ها به داخل ساختمان ها می خزند.
ساکنین آپارتمان ها که در کنترل سوسک جدی هستند می توانند به کاهش هجوم مجدد سوسک از طریق آپارتمان های همسایه کمک کنند.اینکار با درزگیری نقاط مستعد و محتمل ورود سوسک امکان پذیر می گردد.با استفاده از بتونه، درزگیر، درزگیر فومی، مش مسی یا دیگر ابزار مناسب می توان نقاط ورودی بالقوه را درزگیری نمود.به خاطر داشته باشید که سوراخ ها و ترک هایی که اجازه می دهند سوسک ها بین آپارتمان ها تردد نمایند از میان مهمترین ها هستند.در یاد بسپارید که سوسک بالغ آلمانی می تواند براحتی از میان ترک هایی که فقط تا اندازه ای پهن تر از یک سکه 25 سنتی هستند عبور کند و نمف می تواند حتی از سوراخ ها و ترک هایی به مراتب کوچکتر گذر نماید. برای درزگیری منافذ بزرگتر مانند آن هایی که در اطراف لوله ها به کار برده می شوند مش مسی وسیله مناسبی است.از یک پیچ گوشتی استفاده کنید تا مش را داخل منفذ بچپانید و آنگاه کاررا با استفاده از یک درزگیر مناسب خاتمه دهید. در کارهای اطراف برق، تمام احتیاطات لازم را اعمال نمایید.
اگر سوسک های پیراخانگی مشکل خانگی هستند، حرفه ای های مدیریت آفات باید بیرون را به عنوان منبع هجوم چک کنند.حذف پناهگاه و درزگیری منافذ داخل ملک مانع از ورود سوسک ها خواهد گردید.جاهای بررسی مشتمل بر زیر دیوارپوش، سوراخ های عرق داخل آجر، منافذ اطراف لوله ها، سیم ها و کابل هایی که می تواند محل ورود سوسک ها باشد، اطراف سطل های زباله و آشغالدان ها، زیر پوشش برگ یا مالچ، اطراف کنده های در حال فساد یا کپه های چوبی، بذرپاش ها و گلدان های نزدیک ساختمان، داخل درخت خرما و زیر پوست شل و ول، در شکاف های تاق ضربی های فاضلابرو و گربه رو و محل های ذخیره و زیر سکو می باشند.
تنوع وسایل استفاده شده برای کنترل سوسک به منظور نائل شدن به موفقیت مهم است.در خیلی از موارد، روش های چندگانه می توانند بهترین نتایج را رقم بزنند، آغاز مقاومت نسبت به حشره کش ها را به تاخیر بیندازند و مجاورت انسان با حشره کش ها را کم کنند.حشرات مرده تا جایی که ممکن است باید سریع جمع آوری شوند.
حشره کش های آئروسل CB-80 ، CB-38 ، CB-123 و CB-40 وسایل بازرسی خوبی هستند که موقعیت پناهگاهها را تعیین می نمایند.استفاده از این جاروب کننده ها به هدفگیری دقیق حرفه ای های کنترل آفات کمک می کند تا کاربردهای مسکونی به بهترین نحوی در جایش بیفتد.جاروب کننده ها را برای ترک ها و شکاف ها استفاده کنید.ترک ها و شکاف هایی که سخت دسترسی پیدا می کنند و منجر می گردند که جاهای نادانسته ای وجود داشته باشد، در ابتدا به بهترین صورتی با استفاده از عوامل روبنده سرویس دهی می گردند.منهدم کننده های انفجاری را یک تا دو ثانیه اعمال کنید و بعد بیست ثانیه برای فعالیت سوسک ها منتظر بمانید.اگر فعالیتی اتفاق نیفتاد دوباره اعمال کنید و اگر باز هم موردی به چشم نیامد چند بار تکرار کنید تا هیچ سوسکی به چشم نیاید.بعد از جاروب سوسک های پنهانی از پناهگاهها، بهترین کار این است که با استفاده از محصولات باقیمانده روی این جاها عمل نمایید.
حشره کش حرفه ای تال استار، حشره کش GHP ترنسپورت، آئروسل های باقیمانده CB(اینترود و دی فورس) می توانند برای اسپری جاهایی که فعالیت سوسک ها پیدا شده و مورد توقع است(درونی و بیرونی) مورد استفاده قرار گیرند.
اعمال کامل جمعیت سوسک ها را کاهش خواهد داد.باقیمانده های تل استار و سی بی ممکن است در جاهایی که غذا دستکاری می شود مورد استفاده قرار گیرند.جاهایی که سوسک ها پیدا می شوند یا جاهایی که منجر به گردهمایی یا دسترسی سوسک ها می شوند را با آئروسل های باقیمانده ترنسپورت، تال استار یا سی بی مورد عمل قرار دهید.محصولات غیر آئروسلی را با استفاده از یک اسپری کم فشار درشت در جاهایی که این آفات پنهان شده اند(مشروح شده در بالا) اعمال نمایید.توجه ویژه به ترک ها و شکاف ها داشته باشید.اطمینان حاصل نمایید که جاهایی که طعمه قرار گرفته یا در آینده قرار خواهد گرفت مورد عمل قرار نمی گیرند.
غبار و طعمه حشره کش ها ممکن است در ارتباط با اسپری ها و در شکاف ها، رخنه ها و ترک ها استفاده شوند.حشره کش غباری سیناف را در مقادیر کوچک با استفاده از یک غبارزای دستی حبابی یا دیگر تجهیزات مناسب، مستقیما داخل ترک ها و شکاف ها به کار بگیرید.توجه ویژه را معطوف جاهای پنهانی یا سکونتگاههای آفات نمایید، از جمله: اطراف لبه های تحتانی دیوار و در گنجه ها، اطراف فاضلابروها و لوله های آب، درب و پنجره ها، پشت سر و زیر یخچال ها، کابینت ها، سینک ها، اجاق ها و دیگر تجهیزات، داخل و اطراف پریزهای برق، اطراف فیتینگ های تلفن و برق و تجهیزات و زیر کشوها و جاهای مشابه.کاربردها را به گونه ای انجام دهید که از ته نشست روی سطوح بی پناه جلوگیری به عمل آمده و یا مازاد مواد وارد هوا شود.اطمینان حاصل نمایید که سرویس ها بطور کامل روی داکت ها، سقف های کاذب و سقف ها، شکاف های دیوار، اتاق های زیر شیروانی و فضاهای گربه رو اعمال می شوند.مقدار غبار اعمال شده وفق مکان و محصول غبار انتخابی متفاوت خواهد بود، ولی معمولا در محدوده های 0.05 تا 0.07 اونس در یارد مربع قرار دارد(1.58 تا 2.4 گرم بر متر مربع یا 0.32 تا 0.5 پوند در ازای 1000 فوت مربع)
طعمه ها باید در جاهای حساس به غبار و رویه های حشره کشی باقیمانده همانند جاهایی که غذا آماده شده یا ذخیره می شود قرار داده شوند.طعمه ها همچنین می توانند یک ابزار پایش باشند و در جاهایی که مکان های تغذیه بطور مستمر پایش و کنترل می گردد مورد استفاده قرار گیرند.طعمه ها را باید در جاهای تغذیه و به دور از غبار و رویه های حشره کشی باقیمانده قرار داد.
بعد از عملکرد حشره کش، پایش ها و بررسی مجدد املاک را می بایست به منظور تعیین هجوم مجدد سوسک انجام داد.در صورت نیاز، اعمال مجدد حشره کش ها برای مستعدترین مکان ها برای هجوم مجدد سوسک و بررسی و پایش دوباره را باید انجام داد.برای نگهداری محیط زیست عاری از سوسک می توان آبکشی و پاک کردن با اسید بوریک را در دستور کار قرار داد.این کار ممکن است در جاهای سرو یا تهیه غذا صورت داد.پاکسازی سطوح کف با اختلاط آن با آب زمین شویی قابل انجام است.بعد از اینکه آب کف تبخیر شد، با برس غبار باقیمانده را به داخل ترک ها و شکاف ها هدایت نمایید.پاکسازی می تواند همراه با دیگر حشره کش هایی که قبلا بیان گردید مورد استفاده قرار گیرد.
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.