walden-pondما در اینجا شرح می دهیم که الکل می تواند به عنوان ماده ای ضدعفونی کننده و گندزدا مصرف شود، اما قادر نیست به عنوان استریل ساز استفاده گردد. ما همچنین می گوییم که الکل چه چیزهایی را می کشد و چه چیزهایی را نمی کشد. از سوی دیگر، ما می گوییم که چرا ایزوپروپیل الکل و اتیل الکل دو تا از مهمترین ضد عفونی کننده های دارای پایه الکلی هستند.


منافع و مضرات الکل
الکل: یک بار یک شخص مشهور چنین گفت: " الکل عامل و حل کننده تمام مشکلات زندگی است" البته آن شخص کسی جز هامر سیمپسون نبود. من می توانم بنشینم و کلی جوک و حکایت در باره الکل تعریف کنم. با این حال من سعی می کنم تمرکز خود را معطوف اثرات الکل روی میکروب ها نمایم. هرگز ذهن خود را درگیر اثراتی مانند سردرد، از دست دادن هوشیاری، آسیب شدید کبد و مرگ پیش رس نکنید. آن ها به آن اندازه مهم نیستند.
انواع الکل
مهمترین چیزی که لازم است در باره اش حرف بزنیم انواع مختلف الکل های در دسترس می باشد. البته منظور ما الکلی است که به مصرف ضد عفونی کردن و گندزدایی نمودن می رسد. در ضمن، این دو واژه معنای یکسانی ندارند. ضد عفونی کردن بر مرگ اغلب میکروب های ماده غیر زنده دلالت دارد، در حالی که گندزدایی نمودن بر مرگ غالب میکروب های یک بافت زنده مثل پوست، متمرکز می شود.
اختلاف مختصر ولی مهم است. شما می توانید ضد عفونی را به از بین بردن باکتری های کف، که موجود غیر زنده است، تشبیه کنید، در حالی که گندزدایی از بین بردن باکتری های دوست زنده شماست که بعد از کار، آب خیلی زیادی از شیر نوشیده است.
در هر حال، این باکتری ها و دیگر میکروب ها می توانند انواع مختلفی از الکل ها را بنوشند، مشتمل بر:
اتیل الکل: نوعی الکل که عموما اتانل یا الکل غله نامیده می شود.
ایزوپروپیل الکل: الکلی که بعضی وقت ها به الکل مالشی ارجاع داده می شود.
متیل الکل: الکلی که متانل یا الکل چوب نام دارد.
مکانیزم الکل:
در طبابت، متیل الکل در قیاس با الکل مالشی یا اتانل کمتر استفاده می شود، زیرا وقتی به عنوان گندزدا و ضدعفونی کننده استفاده می شود، در مقایسه با دو تای دیگر اثر کمتری دارد. بنابراین، تمرکز ما معطوف به استفاده از اتانل و الکل مالشی خواهد بود.
راهی که این دو الکل از طریق آن ها باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها را از بین می برند، گاهی، طبیعت زدایی پروتئین نام دارد. این، فرآیندی است که طی آن پروتئین ساختار درجه بالاتر خود را از دست می دهد. شما می توانید تصور کنید که پروتئین مثل تکه ای فلز است. این تکه فلز می تواند به چیزهای مختلفی تبدیل شود. مثلا، آن می تواند بصورت یک گیره کاغذ در بیاید. شکل گیره کاغذ مثل ساختار فلزی درجه بالاتر است. اگر شما گیره کاغذ را بطور فیزیکی باز کرده و صاف کنید، تکه مستقیمی از فلز خواهید داشت که استعاره ای از تغییر طبیعت محسوب می شود.
وقتی شما گیره کاغذ را باز می کنید، هنوز فلز است، هر چند نمی تواند کارش را انجام دهد. آن دیگر نخواهد توانست کاغذها را کنار هم نگهداری نماید. به همین صورت، وقتی یک پروتئین طبیعت و ماهیت خود را توسط الکل از دست می دهد، هنوز پروتئین است اما توانایی های قبلی را ندارد. خب! اگر باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها نتوانند به پروتئین هایشان جهت انجام کار اعتماد کنند، از بین خواهند رفت.
راه دیگری که الکل از طریق آن می کشد، تخریب غشای بیرونی سلول باکتری است. این امر به آسیب رسانی به پوست می ماند. اگر شما تمام پوستتان را از دست دهید، می میرید، زیرا نمی توانید از خودتان در برابر شرایط بد بیرونی محافظت نمایید. به همین صورت، اگر غشای بیرونی سلول باکتری حل شده یا آسیب ببیند، باکتری قادر به محافظت از خود نبوده و طی سلسله مراتب فرایندی خواهد مرد.
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.