walden-pondکدام ها پشه می خورند؟
پشه ها تعدادی شکارچی دارند که مجموعا می توانند اثراتی روی کاهش جمعیت پشه ها داشته باشد. هر چند، با کمی استثنا، شکارگران عموما تاثیر کمی روی کاهش جمعیت پشه ها در یک سطح بزرگ دارند. پس، بعضی حیواناتی که شکارگر پشه هستند، کدامند؟

brad1
خفاش ها

در حالی که خفاش ها پشه می خورند، آن ها در تعیین موقعیت، گرفتن و خوردن حشراتی غیر از پشه ها بسیار موثرترند.

brad2
پرندگان
بسیاری از پرنده ها پشه می خورند. در میان آن ها مهمترین ها پرستوی قرمز، چلچله، پرنده آبی( غاز، پرستو، اردک) ، بلبل های مهاجر هستند. پرندگان شکارگر معمولا پشه ها را هم در مرحله بلوغ و هم در مرحله آبی شکار می کنند.

brad3
ماهی
ماهی طلایی، گوپی، ماهی خاردار، ماهی آبشش آبفام، گربه ماهی، پشه را شکار می کنند. با این حال، مهمترین ماهی شکارگر، با فاصله ای زیاد، گامبوزیا آفینس است که عموما ماهی پشه شناخته می شود. این احتمالا موثرترین شکارچی لارو پشه است و توسط بسیاری از سازمان های کنترل پشه جهت ازدیاد کوشش های کنترلیشان مورد استفاده قرار می گیرد
قورباغه ها و وزغ ها
اغلب قورباغه ها و وزغ های بالغ پشه ها را به عنوان بخش بزرگی از رژیم غذایی خود در نظر نمی گیرند. وزغ ها بطور نادر از لارو پشه تغذیه می کنند و در عوض، عموما از ذرات معلق کوچک مواد وابسته به گیاه استفاده می کنند. هر چند، شکارگران لارو پشه در سه گروه وزغ های امریکای شمالی شناخته می شوند: وزغ پا بیلی، وزغ درخت سبز و وزغ درخت غول آسا. در حالی که یک عمل شکار مستقیم وجود ندارد، وزغ ها ممکن است با پشه ها بر سر غذا رقابت کنند.
لاک پشت ها
لاک پشت لغزنده گوش قرمز عموما پر خورترین وزغی شناخته می شود که از لارو پشه تغذیه می کند.
حشراتی که پشه ها را شکار می کنند مشتملند بر:
سنجاقک ها
سنجاقک ها اغلب تحت عنوان "شاهین های پشه" شناخته می شوند. هر چند ان ها هم خورنده پشه ها هستند، هیچ وقت آنقدر پشه نمی خورند که جمعیت پشه های حیات وحش به میزان مضری کاهش یابد. یک سیمای مطلوب سنجاقک به عنوان شکارگر پشه این است که اغلب غذای مرحله آبزی سنجاقک را لارو پشه تشکیل می دهد.

brad4
سنجاقک رنگی
در حالی که سنجاقک های رنگی به اندازه سنجاقک ها در کنترل پشه ها موثر نیستند، آن ها نیز در مرحله آبزی بسیاری از لاروهای پشه را می خورند.
شکارگران پشه
بعضی از پشه ها دیگر پشه ها را شکار می کنند. قابل توجه ترین پشه های شکارچی در جنس توکسورینچیتز جای می گیرند. این پشه ها مزیت دوگانه دارند، زیرا در حالی که لارو آن ها لارو دیگر پشه ها را شکار می کنند، بالغ آن ها بیماری را منتقل نمی کنند.
گونه های لاروی و بالغ سوسک های آبزی، لارو و پوپ پشه را مصرف می کنند. دو سوسک که بخوبی مراحل آبزی پشه ها را می خورند، شکارچیانی هستند که به سوسک ها و سوسک های آبی آشغالخور تقسیم می شوند. با این حال، ان ها غیر از پشه ها انواع دیگر حشرات آبزی را هم مصرف می کنند.
عنکبوت ها
عنکبوت ها فقط وقتی پشه می خورند که آن ها اشتباهی وارد تار عنکبوت شده و خود را پوشش یافته و آماده خوردن می کنند.

brad5

نکته اول: چنانچه متن بالا نیاز شما را بر آورده نکرده است، کلیدواژه خود را در قسمت جستجو( بالای صفحه) وارد کرده و مقالات مرتبط با خواسته خود را ملاحظه نمایید. شاید یکی از آن ها بر طرف کننده نیاز شما باشد
نکته دوم: در صورت تمایل به اخذ مشاوره تلفنی از قوانین مشاوره، مندرج در بالای صفحه یا صفحه نخست، کسب اطلاع نمایید.
نکته سوم: چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.