walden-pondچطور از شر موش دیوار و گربه رو خلاص شویم!؟(کد 0014)
موش ها، اغلب، در فضاهای پنهانی خانه ها، شامل جعبه های ذخیره، اتاق های زیر شیروانی، اتاق های زیر بام و داخل دیوارها، پنهان می شوند. موش ها می توانند خودشان را برای فرو رفتن داخل سوراخ های بسیار کوچک داخل کف ها، دیوارها و فونداسیون ها سازگار کنند. بعد از ورود به خانه، خلاصی از شرشان بسیار سخت می گردد.

HOWT P 0014
موش های داخل دیوارها به ندرت آشیانه های خود را در طی روز ترک می کنند. حضور آن ها با صداهای جویدن و چنگال زدن آشکار می شود. قبل از انجام کوشش های نابودسازی، صاحبخانه ها باید بخوبی آفاتی همچون موش را شناسایی نمایند. دیگر آفات هم ممکن است در دیوارها باشند و ممکن است نیاز به رسوم خاصی برای کنترل داشته باشند. فضله ها و ردپاها اغلب در خانه های دارای موش به چشم می خورند. سوراخ ها نیز در دیوارها، کف ها، سقف ها و فونداسیون ها قابل رویت هستند. به سبب عادات رفتاری لانه سازی و تغذیه، موش ها سبب آسیب جدی به منابع غذایی انسان و سطوح چوبی می شوند. نشانه های گازگرفتن یا جویدگی این جاها اغلب بر حضور موش دلالت می کند.
جونده های داخل دیوارها در جستجوی غذا بیرون می آیند. در این زمان، صاحبخانه ها ممکن است موش ها را از طریق تله بگیرند یا بکشند. تله های فنری، زنده گیر و چسبی، تله های تجاری در دسترس هستند. بعضی ها برای کشتن جونده ها طراحی شده اند، در حالی که دیگران نیاز دارند که صاحبخانه ها آن ها را در بیرون رها کنند. به منظور عملکرد موثر، تله ها باید بخوبی در مسیر تردد موش ها قرار داده شوند. اغلب، صاحبخانه هایی که تله ها را غلط کارگذاری می کنند، آن ها را غیر موثر می سازند و این تله ها می توانند برای بچه ها و حیوانات خانگی که بهشان دسترسی پیدا می کنند خطرناک باشند.
کنترل کننده های حرفه ای آفات باید دانش، آموزش و تجربه ای که آن ها را در مدیریت موش موفق می سازد جستجو کنند.

مهم: اگر اطلاعات خود را بیش از مطالعه و خواندن، از طریق شنیدن به دست می آورید بهتان توصیه می کنیم که "چرا مشاوره تلفنی!؟" را بخوانید.

نکته اول: چنانچه متن بالا نیاز شما را بر آورده نکرده است، کلیدواژه خود را در قسمت جستجو( بالای صفحه) وارد کرده و مقالات مرتبط با خواسته خود را ملاحظه نمایید. شاید یکی از آن ها بر طرف کننده نیاز شما باشد

نکته دوم: در صورت تمایل به اخذ مشاوره تلفنی از قوانین مشاوره، مندرج در بالای صفحه یا صفحه نخست، کسب اطلاع نمایید.
نکته سوم: چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.