walden-pondسمیت و مکانیزم عملکرد برومتالین: یک جونده کش تک تغذیه(کد 0196)

راهنمایی ضروری: اغلب قریب به اتفاق مطالب این سایت ترجمه خود ما هستند. با توجه به اینکه برخی از این مطالب برای خواننده ایرانی ابهام و سرگشتگی ایجاد می کند، گاه مجبور به ارائه توضیحات اضافی هستیم. از آنجا که برای همه خوانندگان واجب و ضروری است که مطالب ترجمه را از توضیحات اضافی تشخیص دهند، تمام توضیحات اضافی را بصورت نوشته های کج دارای خط زیرین آورده ایم.


برومتالین یک جونده کش جدید است که برای کنترل جونده های هم غذا مورد استفاده قرار می گیرد. دزهای بیش از LD50 (2 میلی گرم بر کیلوگرم در جونده ها) باعث مرگ در عرض 8 تا 12 ساعت خواهد شد.پیشامد با تشنج جلو رفته و مرگ معمولا به دلیل ایست تنفسی رخ می دهد. دوزهای کم متعدد یا مسمومیت زیر کشنده، ضعف پای عقبی و از دست دادن احساس تحرک در جوندگان را به همراه دارد.
هيستوپاتولوژی مغز و نخاع اين حيوانات، تخريب اسفنجی ماده سفيد را آشکار کرد و بر اساس معاينه اولترامايکروسکوپی ادم اينتراميلينی را نشان داد. هیچگونه التهاب یا تخریب سلولی بافت نورونی گزارش نشد. مقادیر LD50 از 8/1 میلی گرم بر کیلوگرم در گربه تا حدود 13 میلی گرم بر کیلوگرم در خرگوش بود. تنها گونه غیر مستعد ظاهری خوکچه هندی بود که می توانست دوز های بیش از ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم را بدون اثر تحمل کند. شناسایی دسمتیل متابولیت در خون و کبد حیوانات مورد عمل با مقایسه زمان ماند کروماتوگرافیک بر مبنای استاندارد مرجع تشریح شد، اما شناسایی طیفی توده مستقیم در بخشی از آن به دلیل دوز پایینی که می توانست کشنده باشد ناموفق بود. بنابراین، متابولیسم برومتالین با روش های غیر مستقیم مطالعه شد. حیوانات توسط سه نفوذ کننده متابولیسم دارویی میکروزومال تحت تاثیر پیش عمل کننده قرار گرفتند: فنوباربیتال، 3 متیل کولانترن و آروکلر 1254 و یک ممانعت کننده به نام SKF-525A. به موش ها یا موش های صحرایی از پیش تحت عمل قرار گرفته شده دوز LD50 برومتالین یا آنالوگ دسمتیل داده شد و درصد حیوانات زنده مانده مشخص شد.

#برومتالین

صفحه نخست

مهم: اگر اطلاعات خود را بیش از مطالعه و خواندن، از طریق شنیدن به دست می آورید بهتان توصیه می کنیم که "چرا مشاوره تلفنی!؟" را بخوانید.

نکته اول: چنانچه متن بالا نیاز شما را بر آورده نکرده است، کلیدواژه خود را در قسمت جستجو( بالای صفحه) وارد کرده و مقالات مرتبط با خواسته خود را ملاحظه نمایید. شاید یکی از آن ها بر طرف کننده نیاز شما باشد. در این باب به این نکته توجه کنید که از آنجایی که اغلب قریب به اتفاق مطالب این سایت ترجمه خود ما است ممکن است آنچه در سایت های دیگر پیدا نمی کنید را اینجا هم پیدا نکنید، اما آنچه اینجا می یابید را به احتمال زیاد در دیگر جاها نخواهید یافت؛ الا اینکه از اینجا برداشته باشند. در ضمن اگر می خواهید مطالب خوب زیست محیطی سایت های دیگر را ببینید به بخش های روزشمار، هفته شمار و مهم مندرج در صفحه نخست رجوع کنید.( روی قسمت خانه کلیک کنید) این اطمینان را هم داشته باشید که بیشتر مطالب سایت بر اساس پاسخ دادن به سوالات تلفنی یا پیامکی از ما یا دیگران پای بر عرصه وجود گذاشته اند و لذا اگر شما از ما سوالی بپرسید که جوابش را نمی دانیم، یا می دانیم اما در رابطه با آن مطلب در سایت نگذاشته ایم، به احتمال زیاد مدتی بعد مطلبی در باره آن تهیه کرده و در سایت قرار خواهیم داد. 
نکته دوم: در صورت تمایل به اخذ مشاوره تلفنی از قوانین مشاوره، مندرج در بالای صفحه یا صفحه نخست، کسب اطلاع نمایید.
نکته سوم: چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.

چنانچه به یکی از دو مقوله "بهداشت" و "محیط زیست" علاقمند هستید، یا کلا نسبت به هیچیک از این دو مقوله نگاه خوبی ندارید، به شما اکیدا توصیه می شود اینجا را کلیک کنید.

در ضمن، اگر دوستدار این هستید که در زمره حامیان ما باشید، لطفا اینجا را کلیک کنید.