walden-pondکاربرد آفت کش و آموزش ایمنی آفت کش های سلامت عمومی
طبقه بندی آفت کش ها و فرمولاسیون
آفت کش ها مواد یا ترکیباتی از مواد هستند که برای کنترل، تخریب،دور کردن یا جذب ارگانیزم های بیولوژیکی که آفت شناخته می شوند به کار می روند.برخی از انواع آفت کش ها حشره کش ها،علف کش ها، برگ ریزها، خشک سازها، قارچ کش ها، کرم کش ها، پرنده کش ها و جونده کش ها می باشند.

1-آفت کش چیست؟
آفت کش ماده ای است که برای از بین بردن حیوانات وحشی، حشرات، قارچ ها یا گیاهان استفاده می شود.سالانه هزاران آفت مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.آفت کش ها در خانه ها، مغازه ها، ادارات، انباری ها، کپرها، باغ ها، مزارع، چراگاهها و خیلی جاهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.
اغلب آفت کش هایی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند مواد شیمیایی هستند که توسط متخصصین در آزمایشگاه ساخته شده و در کارخانه ها تولید شده اند.بعضی از آفت کش ها کاملا خطرناک بوده و می توانند برای انسان ها و موجودات زنده دیگر مضر باشند.