walden-pondپیشنهاداتی برای کاهش موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر تهران زندگی می کنند!
موشهای ساکن حاشیه خیابان ولی عصر دیگر نه چندان کم تعدادند و نه چندان خجالتی که خودشان را از دید رهگذران پنهان نمایند!با این حساب عنقریب است که هم سر از خانه و زندگی ساکنین حاشیه خیابان نامبرده در بیاورند و هم از مغازه های واقع در جوار جوی های شرق و غرب خیابان ولی عصر!;اگر تا به حال سر در نیاورده باشند!