walden-pondاین امر مشتمل بر سه بخش است:تعیین میزان مشکل,گرفتن موش و ممانعت از بازگشت آن
آیا شما در هنگام خواب هرگز یک موجود کرکی سریع را در محیط اطرافتان دیده اید و یا متوجه صدای خراشیدنی شده اید که از دیوار می آید؟پیدا شدن موش در خانه یا آپارتمان شما اتفاقی معمول است و راههای مختلفی وجود دارد که به شما کمک می کند با مشکل کنار بیایید.روشی که به کار می بندید مهم نیست!مهم این است که هرچه سریعتر معضل هجوم موش ها را برطرف کنید زیرا در غیر این صورت قبل از آنکه به خودتان بیایید موش ها چند برابر خواهند شد!

whitefly1

مگس های سفید گلخانه ای و تخم های کوچک