walden-pondسوال:در یک سال گذشته,من این سوسک های خیلی بزرگ قهوه ای متمایل به قرمز را در زیر زمین خانه پیدا کرده ام.البته وجود آن ها همیشگی نبود و من تنها گاه گاهی متوجهشان میشدم.بعد متوجه   شدم که دو تا از همسایه ها هم همین مشکل را دارند.آیا این سوسک ها از خانه ای به خانه دیگر می روند؟آیا این سوسک ها از خارج یا جایی دیگر می آیند؟

آیکن 10 یا به عبارت بهتر آیکن 10WP سمی است که تبدیل به مایع شده و با آب کاملا اختلاط حاصل می کند(اصطلاح WP که مخفف WETTED POWDER است دقیقا به این خاصیت اشاره دارد.)