walden-pondخواص برتر
دارای اثرات طولانی مدت است، زیرا ماده فعال آن که حاوی میکروکپسول می باشد با استفاده از فناوری زئون ساخته شده است.
بی بو است، لک باقی نمی گذارد، دارای استفاده ایمن در مدارس، بیمارستان ها، رستوران ها و آشپزخانه است و این ها جاهایی است که نیاز اولیه رعایت بهداشت است.
قابل تحزیه زیستی است و اثری روی اکولوژی ندارد.برای استفاده کننده فوق العاده مفید است.

سوسک ها نه فقط آفات نامطبوعی هستند، بلکه با مصرف مواد غذایی و آلوده سازی محیط داخلی تهدید کننده سلامتی می باشند.
سوسک ها توسط آلوده سازی غذا، سطوح آماده سازی غذا، ظروف و وسایل غذاخوری،انواع و اقسام باکتری ها را به انسان منتقل کرده و موجبات مسمومیت غذایی ایشان را فراهم می آورند.لذا سوسک ها را می توان عوامل انتقال پاتوژن ها محسوب نمود.اینکه چه تعداد از افراد ، دارای بیماری های جهاز هاضمه هستند که از انتقال مکانیکی پاتوژن ها نشات گرفته اند کاملا مورد ارزیابی واقع نشده است.با این حال این موضوعی است که باید مورد ملاحظه جدی و عمیق قرار گیرد.این نکته گفتنی است که بزرگترین اثر سوسک روی تندرستی انسان ممکن است ایجاد بیماری و ناراحتی آسم باشد.شفیره های سوسک توسط پوست اندازی دوره ای پوستشان رشد می کنند(استخوان بندی بیرونی) بخش هایی از استخوان بندی خارجی آن ها همراه با تکه هایی از مدفوع سوسک به عنوان آنتی ژن(پروتئین خارجی) سرو می شود که در صورت استنشاق سبب واکنش های آلرژیک و بیماری آسم می گردد.