walden-pondآیا واحدهای کنترل برقی مگس واقعا کار می کنند؟
چیزهایی هستند که "داغان کننده حشره" یا "حشره کش برقی" شناخته می شوند.این وسایل با جذب حشرات پروازی و دیگر حشرات به واحد ، که توسط نور قوی فرابنفش صورت می گیرد، کار می کنند.در اینجا حشرات با شبکه برق 2000 ولتی یا صفحه چسبی برخورد می کنند و لذا آن ها اضافات فوق العاده ای هستند که می توانند در برنامه مدیریت جامعه آفات جای خوبی برای خود دست و پا کنند.

خواص برتر
دارای اثرات طولانی مدت است، زیرا ماده فعال آن که حاوی میکروکپسول می باشد با استفاده از فناوری زئون ساخته شده است.
بی بو است، لک باقی نمی گذارد، دارای استفاده ایمن در مدارس، بیمارستان ها، رستوران ها و آشپزخانه است و این ها جاهایی است که نیاز اولیه رعایت بهداشت است.
قابل تحزیه زیستی است و اثری روی اکولوژی ندارد.برای استفاده کننده فوق العاده مفید است.