walden-pondطعمه ژلی سوسک، 4 لوله 30 گرمی
مشخصات:
نسل جدید

بیدها می توانند سبب آسیب زیادی در خانه شوند.آن ها می توانند به البسه آسیب رسانیده، منابع غذایی شما را مصرف کرده و سبب ویرانی بزرگ خانه شما گردند.دانستن چگونگی رهایی از شر بید بیش از این است که بدانید باید در اطراف خانه چند عدد قرص نفتالین بگذارید.این راهنمایی به شما کمک می کند که کارتان را خوب انجام دهید.