walden-pondشنوایی,بینایی,بویایی و لامسه فوق العاده قوی موش او را قادر می سازد که بخوبی با خانه ها و داخل ساختمان ها سازگاری حاصل نماید.همه آن ها نیاز به منافذ یک چهارم اینچی برای ورود دارند و لذا آن ها اغلب در محیط پیرامونی به فضاهای زیادی جهت داخل شدن دسترسی پیدا می کنند.
شرح موش خانگی

موشها جوندگان مزاحم و سمج هستند که خلاصی از شر آن ها اسان نیست.اینجا چندین روش تله گذاری موش را آورده ایم که شما را از شر موش ها راحت می کند.
روش 1
پیدا کردن موش