walden-pondسوسک ها در زمره عمومی ترین آفات خانه و آپارتمان هستند.آن ها به ویژه در جاهایی که غذا آماده می شود و بهسازی ضعیف است مشکل ساز می باشند.فقط حضور ساده سوسک ها برای اغلب مردم شرم آور و مشمئز کننده است.آن ها ممکن است غذا ،وسایل آشپزخانه و دیگر آیتم های خانگی را آلوده کرده و از خود بوی نامطبوع خارج سازند.

اگر به ویژه در هنگام شب صداهایی از دیوار یا اتاق زیر شیروانی بشنوید، احتمال این وجود دارد که صداها مربوط به جویدن موش ها باشد.موش ها برای کنترل رشد دندانهایشان نیاز دارند که دائم چیزهایی را بجوند.دندان های پیشین موش ها همانند دیگر جوندگان در طول زندگی مرتبا رشد می کنند و بنابراین نیاز دارند که تنظیم و تعدیل گردند.موش هایی که به خانه شما هجوم آورده اند با چیزهای متنوعی که می جوند معرفی می شوند.