walden-pondبرنج چیست؟
برنج از حبوبات غله ای است و غذای نیمی از مردم جهان را تامین می کند. برنج در خیلی از کشورها کشت می شود، هر چند بطور عمده از آسیا می آید. برنج معمولا بعد از یک پخت ساده خورده می شود، هرچند مقادیری از آن آسیاب شده و با تبدیل شدن به آرد، به عنوان محتویات دیگر عذاهای پخته شده مصرف می گردد. حبوبات صبحانه برنج پف کرده در اروپا و امریکا مصرف دارند.

سوالات مکرر در باره روش های سرایت بیماری ها
در باره انتقال بیماری چه باید بدانم؟
انتقال توسط تماس مستقیم چیست؟