walden-pondاهمیت
ویروس کریومننژیت لیمفوسایتیک یک ویروس بیماریزاست که معمولا از طریق جوندگان منتقل می شود.این ویروس می تواند مسبب مننژیت حاد شده و دیگر مشکلات انسانی را ایجاد نماید. اغلب مردم تجربه یک بیماری نسبتا خفیف را دارند و عفونت منجر به مرگ به ندرت اتفاق می افتد. با این حال، خانم های باردار ممکن است نوزادان دارای بیماری عفونی مادرزادی به دنیا آورده و بچه هایشان را دارای مشکلات شدید مغز و چشم نمایند. در موارد نادری، این ویروس از طریق اعضای پیوندی منتقل شده و معمولا باعث بیماری مرگ آوری شده است. عفونت های ویروسی کریومننژیت لیمفوسایتیک در جوندگان اغلب بی نشانه هستند، هر چند نشانه های بالینی حاد یا اثرات مزمن ممکن است در برخی حیوانات به چشم بخورند. بعضی از گونه های این ویروس می توانند سبب بیماری های تهدید کننده زندگی در میمون های دنیای جدید شوند. ویروس کریومننژیت لیمفوسایتیک یک اسلحه بالقوه بیوتروریستی نیز هست.

مارها ..... از دوران باستان حیات انسان ها را مورد تهدید قرار داده اند.چطور این اتفاق افتاده است؟ خب. مارها یاد گرفته اند که نزدیک انسان زندگی کنند; جایی که منابع غذایی آن ها یافت می شود. در حالی که برخی از گونه های مار بی ضرر هستند، حضور آن ها منبع تهدید است و گونه های زهرآگین کشنده هستند.