walden-pondپاک کننده ها و ضدعفونی کننده ها:در اصطلاح "تمیز کردن" اختلاف در چیست؟
وقتی سطحی نیاز به تمیز شدن عمقی داشته باشد ممکن است نیاز به پاک کننده و ضد عفونی کننده احساس شود.آیا شما کنجکاوید که اختلاف بین این دو محصول را بدانید؟متن زیر پاسخ همه سوالات شما را خواهد داد:

کاربرد آفت کش و آموزش ایمنی آفت کش های سلامت عمومی
طبقه بندی آفت کش ها و فرمولاسیون
آفت کش ها مواد یا ترکیباتی از مواد هستند که برای کنترل، تخریب،دور کردن یا جذب ارگانیزم های بیولوژیکی که آفت شناخته می شوند به کار می روند.برخی از انواع آفت کش ها حشره کش ها،علف کش ها، برگ ریزها، خشک سازها، قارچ کش ها، کرم کش ها، پرنده کش ها و جونده کش ها می باشند.