walden-pondخلاصی از شر مایت ها
واقعیت های عمومی
مایت ها از کوچکترین بند پایان در سراسر دنیا هستند.آن ها به رده عنکبوت ها تعلق دارند و به کنه ها و رتیل ها بسیار نزدیکند.عمده مایت ها انگل بیرونی حیوانات دیگر هستند;هر چند برخی از گونه ها به محصولات غذایی ذخیره شده حمله می کنند و دیگرانی هم هستند که از محصولات گیاهی تغذیه می نمایند.ده ها هزار نوع مختلف از مایت ها در دنیا وجود دارند و خانه های کانادایی چندین هزار گونه را در خود جای می دهند.هر متر مربع از خاک جنگل های کانادا ممکن است شامل بیش از 100 نوع مختلف از مایت ها باشد.هر چند بسیاری از مایت ها مفید می باشند، دیگران می توانند سبب التهابات پوستی یا حساسیت های آلرژیک شوند.برخی از مایت های آفت که در کانادا یافت می شوند شامل مایت شبدر،مایت غبار خانه، مایت پرنده، مایت خارش، مایت جرب، مایت پنیر، مایت حبوبات، مایت آرد و مایت کپک می باشند.

مایت های زیادی هستند که می توانند خانه های ما را مورد تاخت و تاز قرار دهند.مایت هایی که از حیوانات سرچشمه می گیرند می توانند براحتی از طریق نقاط ورودی باریک اطراف پنجره ها،درب ها یا دیگر فضاهای به اندازه کافی بزرگ برای آن ها که خودشان را فشرده کنند وارد خانه شوند(به سبب اندازه کوچکشان) مایت های دیگر که از گیاهان نشات می گیرند بخوبی مایت های دیگر مهاجرت نمی کنند، ولی آن ها می توانند توسط اتصال و سوار شدن روی کسی که در باغ کار می کند، خانه های داغ، پرورشگاهها و یا حتی بچه هایی که در بیرون بازی می کنند وارد منازل شما شوند.اغلب مایت های گیاهی نمی گزند، ولی وقتی تعداد آن ها زیاد باشد می توانند آزار دهنده باشند.این مایت ها همچنین می توانند در برخی افراد سبب ایجاد واکنش های آلرژیک شوند.