walden-pondکروناویروس برای ساعت ها در ذرات هوا، روزها در سطوح باقی می ماند، یافته های جدید ایالات متحده نشان می دهد.
پژوهش ها نشان داده اند که کرونا ویروس تا سه ساعت در آئروسل ها، تا 4 ساعت در مس و تا 24 ساعت در مقوا باقی می ماند.

گفتن راحت تر از انجام دادن است. خودبینی را کنار بگذارید و نقش جهانیتان را بازی کنید.
اریک سولهیم و کاوه مدنی
فرمان در دست ما نیست، اگر تجارب موفق کاهش اعمال شده در کشورهای شرق آسیا در مبارزه با کووید 19 را بررسی نکنیم.