walden-pondچطور از شر بوی موش مرده خانه تان راحت شوید؟
وقتی بحث کنترل جونده های خانگی پیش می آید، حذف جونده های حقیقی تنها عمل بحرانی نیست.بدن جونده زنده یا مرده میکروارگانیزمها و امراض را منتقل می کند.به مجرد اینکه یک جونده مسیری را سد کرده و یا در یک جای ویژه لانه سازی می کند، مواد آلرژی زا به آن حمله کرده و موجب فساد و گندیدگی باقیمانده های جونده و یا مدفوع آن می شوند.

مختصری در باره دور کننده های طبیعی سوسک
سوسک ها
سوسک ها حشراتی هستند که 150 میلیون سال بیش از دایناسورها قدمت دارند.این موجودات توانایی سازش با تغییرات زیست محیطی اطرافشان را دارند.بیش از 3500 گونه سوسک در دنیا شناخته شده است.