walden-pondصرف نظر کردن از صدای موشی که از میان سقف کاذب می دود,آن را ناپدید نمی کند.یک جفت موش می توانند در هر سال 10 بچه به دنیا بیاورند.موش ها عایق بندی ها,کالاهای کاغذی و البسه ذخیره شده را می جوند تا مواد لانه سازی برداشت کنند.دندان های موش مدام رشد می کند و این امر جویدن موش ها را تحریک می کند.همین موضوع باعث آسیب رسانی به سیم های برق شده و آتش سوزی ایجاد می کند.هر سوراخ به اندازه یک سکه ده سنتی یا بیشتر باعث ورود موش به خانه شما می شود.موش های داخل دیوارها مسیر راحتی به سوی اتاق زیر شیروانی پیدا می کنند.برای حل مشکل آفت خود به طور موثر,در گام نخست باید خانه را ضد موش ساخته و آنگاه موش های داخل را حذف نمایید.

ادامه مطلب: چطور از شر موش سقف خلاص شویم؟!

خیر.آن ها خمود و کسل شده و در داخل خانه میمیرند.
خیلی از شرکت های کنترل آفات و صاحبخانه ها از سموم جونده استفاده می کنند تا با کشتن جوندگان،خود را از دست مشکل خلاص کنند.در این باب باید گفت که سم نه تنها مشکل را دایمی حل نخواهد کرد،بلکه به گونه موقتی هم چاره ساز نیست و تنها درصدی از جوندگان را از بین خواهد برد.

ادامه مطلب: سم جونده,جونده را تشنه می کند؟