walden-pondسوالی که مکررا در معرض آن قرار گرفته ام این است:" چقدر حشره کش ها بعد از اسپری کردن باقی می مانند؟" معمولا این سوال به تاثیرات حشره کشی اسپری ها ربط پیدا می کند.با این حال، تجارب افزایش یافته غیر معمول باقیمانده های بالای اسفات در 2003 این سوال مطرح می کند که آیا باقیمانده های زمان برداشت محصول را می توان به محدودیت ها و محدوده های مجاز فدرال ربط داد؟

آیا پختن باقیمانده آفت کش ها را تخریب می کند؟
اغلب آفت کش ها ملکول های الی پیچیده هستند و در برابر حرارت پایداری خیلی زیادی ندارند. با این حال تجزیه قابل اعتماد تمام ملکول های آفت کش ها محتملا نیاز به مجاورت با درجه حرارت بالای 100 درجه به مدت طولانی دارد. پس شما نمی توانید مطمئن باشید که پخت و پز های معمولی همه اثار آن ها را حذف می کنند.