walden-pondهر ساله میلیونها بچه مدرسه رو در ایالات متحده شپش سر می گیرند.هر چند "شپش های سر" ممکن است آزار دهنده باشند, آنها سبب مرض جدی نشده و هیچ بیماریی را منتقل نمی کنند.همچنین "شپش سر" در خانه قابل درمان است.

آفتی که در تمام نقاط دنیا یافت می شود و نشانه ای از وجود شرایط غیر بهداشتی است سوسک است که موجود زنده ای زننده می باشد.هر چند سوسک قادر است هر جایی زندگی کند,دوست داشتنی ترین و راحت ترین زیستگاه برای او خانه شماست.این امر به این دلیل است که در خانه شما او به راحتی به خرده های غذا و دیگر خرت و پرت هایی که برای خوردن,زاییدن و زنده ماندن احتیاج دارد,دسترسی خواهد داشت.در این فرآیند است که سوسک ها میکروب ها را در خانه شما پراکنده می کنند و زمینه ساز بروز و شیوع بیماری ها می شوند.به این دلیل رها شدن از دست سوسک ها بسیار اهمیت دارد.چندین راهکار برای خلاصی از دست سوسکهای خانگی وجود دارد که به اندازه سوسک کش های فوری که در مغازه ها یافت شده و قابل خریداری هستند خوب عمل می کنند.برداشتن گامهای زیر به شما کمک می کنند که کاملا از شر سوسک ها خلاص شوید.اما در ابتدا بد نیست از میزان آسیبی مطلع شوید که در نتیجه هجوم سوسک ها ;واقعا;بوجود می آید.