walden-pondارتباط با سوسک؟
سوسک ها می توانند غذا و سطوح را آلوده کرده و کاغذ و مواد مصنوعی را تخریب نمایند.آن ها منتقل کننده بیماری و ایجاد کننده آلرژی بوده و در پشت سر خود بوهای نامطبوع بر جای می گذارند.
خطر هجوم را می توان با بهره گیری از روش های کم اثری مثل تمیز کردن خانه و تاکتیک های پیشگیری کاهش داد.

سه اشتباه رایج در استفاده از اسید بوریک جهت مبارزه با سوسک
سوسک ها موجودات "دیدنی" نیستند، اما مشکل بزرگ آن ها در بیماری هایی که انتقال می دهند خلاصه می شود.در حالی که معمولا یکی دو تا از آن ها کاملا بد می باشد،معمولا آن ها در تعدادی بیش از یکی دو تا دیده می شوند.وقتی شما یک سوسک می بینید، احتمالا چند صد تا از آن ها در جاهای پنهانی وجود دارند.راههای زیادی برای مبارزه با سوسک وجود دارد.شما می توانید با سوسک ها از طریق استفاده از مواد شیمیایی سمی خطرناک و نابودکننده های گران قیمت مبارزه کنید.با این حال این امکان نیز هست که کار را با بهره گیری از روش های ارزان قیمت و ایمن به خوبی به پیش ببرید.شما می توانید با استفاده از پودر سوسک اسید بوریک بطور موثری از شر سوسک ها خلاص شوید، اما باید بدانید که در صورت انجام سه اشتباه رایج و روزمره کلیه تلاش های شما کاملا بی اثر خواهد ماند.