walden-pondموش از دیوار آجری بالا می رود؟
دیدن موشی که در کف خانه می دود اصلا نشانه خوبی نیست، اما از دیدن موشی که از آجر خانه بالا می رود چه احساسی پیدا می کنید؟ به این موضوع فکر نکنید، چون این فکر، ترساننده است. چطور موش ها به طور دقیق از آجر بالا می روند و چطور این اتفاق می افتد؟ اگر آن ها این قابلیت را دارند، چگونه می شود متوقفشان نمود؟
ما در این متن در باره مسایل زیر صحبت می کنیم:

هفت بیماری جدی منتقله توسط موش ها و جوندگان
موش ها و جوندگانی که از میان کف و دیوارهای خانه های شما می دوند، بیش از یک آزار و خطری که با جویدن مواد ساختمانی و متعلقات پشت سر خود بر جای می گذارند هستند. جونده ها، موش ها و جوندگان دیگر با انتقال میکرارگانیزم های بیماریزا و انگل هایی که انتقال می دهند خطر جدی سلامتی برای خانواده شما به حساب می آیند.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها حداقل 7 بیماری شناخته شده ایجاد شده توسط موش ها، جوندگان و دیگر جانوران موذی را فهرست نموده است