walden-pondپیدا کردن و استفاده از آفت کش های ساس
از ابزار جستجوی ساس،محصول سازمان حفاظت محیط زیست،استفاده کنید تا به شما در یافتن محصول آفت کش کمک کند.

وقتی سعی می کنید که ساس را در خانه کنترل نمایید:
از آفت کش ها برای استفاده باغی یا کشاورزی استفاده نکنید.
از محصولاتی که دارای برچسب "خانگی" یا "فرمولاسیون سفارشی" هستند و یا محصولاتی که از افراد بدون مجوز خریداری شده اند،استفاده نکنید.