walden-pondمعمولا سموم شیمیایی مورد استفاده برای از بین بردن سوسک های آلمانی اثرات خوبی ندارند. این امر ممکن است به دلیل مقاوم شدن سوسک ها در اثر کاربرد بیش از حد سموم شیمیایی یا دلایل دیگر باشد.

یک ویروس تنفسی به تازگی شناخته شده که سبب ذات الریه می شد در ماه دسامبر و در چین کشف گردید.
موارد ویروس، نوعی از کروناویروس که سبب بیماری کووید 19 می گردد، به سرعت در چین گسترش یافت و حداقل در 40 کشور دیگر( شامل ایالات متحده) گزارش گردید.
ما در اینجا آنچه در باره بیماری می دانیم را به اشتراک گذاشته ایم.