walden-pondتابستان های گرم و زمستان های ملایم اجازه می دهد که این موجودات خونسرد متقاضی باشند.هرچند، اغلب گونه های مارمولک شمال هند بی ضرر بوده و از حشرات کوچک تغذیه می کنند.
بهترین راه برای خلاصی از شر مارمولک این است که به سادگی محیط خانه و اطراف آن را نامساعد این موجود زنده بسازید.ما متخصص این هستیم که رویه های کنترل مارمولک خانه ها و مراکز تجاری را فراهم آوریم.

حیوانات و حیات وحش در پیدا کردن نقاط دسترسی به خانه های گرم،زیر زمین ها، اتاق زیر شیروانی و حتی ماشین ها استاد هستند و این امر می تواند در هنگام بیماری،آسیب یا عدم توانایی فرار حیوان مشکلاتی را بوجود بیاورد.وقتی حیوان وارد خانه،ماشین و ساختمان شما می شوید و شما از این موضوع بی اطلاع می مانید، در صورت مرگ حیوان و به ویژه وقتی او راه فراری پیدا نمی کند شما با بوی بد و وحشتناکی روبرو خواهید شد.راههایی برای حذف بوی حیوانات مرده وجود دارد اما مهمترین چیز این است که شما منبع بو را حذف کرده و محیط را بهسازی و ضد عفونی نمایید چون شما نمی خواهید کسی در معرض پارازیت ها و بیماری ها قرار بگیرد.