walden-pondچطور با آمونیاک از شر موش خلاص شویم؟
اغلب حیوانات از جمله شکارچیان موش آمونیاک را در ادرار خود دفع می کنند که باعث می شود موش ها با ردیابی این بو در مسیر دیگری حرکت نمایند.پس یک راه برای دور نگه داشتن موش از آشپزخانه این است که تعدادی از ظروف درباز آمونیاک خانگی را در جاهایی که شواهدی از وجود موش به چشم خورده است قرار دهیم.هر چند،بنا بر نظر مرکز اینترنت مدیریت آسیب حیات وحش، این استرا تژی دور کنندگی احتمالا تنها گشایشی موقتی را فراهم خواهد نمود.به مجرد اینکه موش های گرسنه یاد بگیرند که شکارچیان واقعی در اطرافش نیستند باز خواهند گشت.در کنار این ، مشکل دیگری وجود دارد.موش ها خودشان آمونیاک را در ادرارشان دفع می کنند.پس ممکن است کلا نگران بو نباشند.

سوالات مکرر در باره آنفلوآنزای پرندگان
آنفلوآنزای پرنده چیست؟
آنفلوآنزای پرنده یا آنفلوآنزای اوین یک نوع عفونت ویروسی است که از پرنده به پرنده منتقل می شود.امروزه,یک آسیب مرگ آور ویژه آنفلوآنزای پرنده; H5N1 , در مرغداری های مصر و مناطق ویژه ای از آسیا در حال گسترش است.