walden-pondدانشمندان بر این باورند که سوسک ها 250 میلیون سال قدمت داشته و از دوره کربونیفر در زمین ظاهر شده اند.تخمین زده شده است که بیش از 4500 گونه سوسک در سراسر جهان وجود دارد.هر ساله افسانه های زیادی در باره این حشرات ساخته و پرداخته می شود,از جمله اینکه در هر بار سوسک ها می توانند نفس خود را ساعت ها نگه دارند.در اینجا ما جواب هایی برای سوالاتی که مکررا پرسیده می شوند می دهیم.یکی از این سوالات این است که "آیا سوسک ها می توانند شنا کنند؟" و دومین سوال "چطور سوسک ها در آب سفر می کنند؟" می باشد.

سوال:در یک سال گذشته,من این سوسک های خیلی بزرگ قهوه ای متمایل به قرمز را در زیر زمین خانه پیدا کرده ام.البته وجود آن ها همیشگی نبود و من تنها گاه گاهی متوجهشان میشدم.بعد متوجه   شدم که دو تا از همسایه ها هم همین مشکل را دارند.آیا این سوسک ها از خانه ای به خانه دیگر می روند؟آیا این سوسک ها از خارج یا جایی دیگر می آیند؟