walden-pondمختصری در باره دور کننده های طبیعی سوسک
سوسک ها
سوسک ها حشراتی هستند که 150 میلیون سال بیش از دایناسورها قدمت دارند.این موجودات توانایی سازش با تغییرات زیست محیطی اطرافشان را دارند.بیش از 3500 گونه سوسک در دنیا شناخته شده است.

پیدا کردن و استفاده از آفت کش های ساس
از ابزار جستجوی ساس،محصول سازمان حفاظت محیط زیست،استفاده کنید تا به شما در یافتن محصول آفت کش کمک کند.