walden-pondوقتی سعی می کنید که ساس را در خانه کنترل نمایید:
از آفت کش ها برای استفاده باغی یا کشاورزی استفاده نکنید.
از محصولاتی که دارای برچسب "خانگی" یا "فرمولاسیون سفارشی" هستند و یا محصولاتی که از افراد بدون مجوز خریداری شده اند،استفاده نکنید.

آفت کش ها می توانند وسایل مهمی در مدیریت آفات باشند،اما به دلیل طبیعت آن ها، سمی هستند.محصولات آفت کش می توانند خطراتی برای انسان،حیوان و محیط زیست داشته باشند.قبل از انتخاب یک آفت کش، مهم است که دستورالعمل های برچسب محصول خوانده شده و فهمیده گردد.این امر موجب می شود که شما در هنگام استفاده از آفت کش، مشکلات مرتبط با آفت کش را به حداقل برسانید.
برای کاهش خطر،محصولات آفت کش را حداقل سمیت را انتخاب کنید.این کار با جستجوی "کلمه هشدار دهنده" احتیاط ممکن می شود.این،یکی از مفاهیم اساسی مدیریت جامع آفات است.شما می توانید آفت کش های معتبری که در محل زندگیتان موجودند را جستجو نمایید.ایالات،بانک های اطلاعاتی گوناگون دارند،اما شما می توانید محصولی که قرار است در کنترل آفات موثر واقع شود را توسط نام محصول یا محتویات فعال آن جستجو نمایید.