walden-pondچطور لارو پشه داخل استخر را از بین ببریم؟!
داشتن استخر به معنی این است که شما از یک چیز ساخته شده می توانید به قصد ارامش،تفریح و سرگرمی بهره مند شوید.متاسفانه داشتن استخر به معنی این نیز هست که میهمانان ناخوانده ای به نام پشه نیز وارد پناهگاه و حیاط خلوت شما خواهند شد.به خواندن این متن ادامه دهید تا متوجه شوید چطور می توانید لارو پشه را در استخرتان بکشید و چطور می توانید این آفات مزاحم را دور نگه دارید.

ریختن سفید کننده در زهکش سوسک ها را از بین می برد؟
در هنگام صرف صبحانه در آشپزخانه آخرین چیزی که مایلید ببینید سوسکی است که در اطراف سینک سر می خورد.
شوک حاصله از هر فنجان قهوه ای شما را سریعتر از خواب بیدار می کند ولی دانستن اینکه سوسک ها از زهکش شما به عنوان یک مسیر بزرگراهی استفاده می کنند می تواند حتی قویترین معده ها را هم به هم بریزد.