walden-pond6 نکته ساده و موثر جهت حفاظت سگ ها در برابر مارها
وقتی با بهترین دوستتان قدم می زنید، اطمینان ندارید که در صورت مواجهه با مار چه باید بکنید؟ نگران نباشید، چون کمکتان خواهیم کرد.
بادهای زمستانی آمده و رفته اند و می گویند که درجه حرارت بالاتر رفته و تمامی صحاری گرمتر خواهند شد. این اختیار شماست که با حیواناتتان از محیط بیرونی لذت کامل را ببرید. در این باب باید گفت که دوستان چهارپایتان جای خود را دارند. وقتی درجه حرارت ها زیادتر می شوند، قدم زدن سبک در اطراف یا راهپیمایی سخت در یک کوره راه، سگ ها را کاملا به وجد می آورد.

جونده های سقف کاذب آپارتمان شما: 4 راه برای خلاصی از آن ها
همانند آفات دیگر، جونده ها می توانند ساکن جاهای کم جمعیت تر آپارتمان شما، همانند سقف های کاذب، شوند. سقف های کاذب جاهای ایده آل برای جونده ها هستند که در جستجوی پناهگاه بر آمده و آشیانه هایشان را بسازند. این جونده ها می توانند آسیب بزرگی به آپارتمان شما وارد کنند، زیرا آن ها به عنوان موجوداتی که سیم های برق را می جوند، به سازه های ساختمان آسیب می رسانند و بیماری ها را انتقال می دهند شناخته شده اند. آن ها می توانند وارد فضاهای کوچک شوند که دلیلی بر این است که چرا حتی کوچکترین سوراخ های خانه شما می تواند نقاط ورودی جوندگان شناخته شود.