walden-pondخودتان انجام می دهید یا از یک حرفه ای کمک می گیرید؟
اغلب گونه های گیاهی و حیوانی که از دنیای ما سهم دارند آزار دهنده نیستند.خیلی از آن ها از جمله موریانه ها و مورچه ها تا زمانی که در قلمرو و فعالیت های انسانی مداخله نکنند مفیدند. در واقع کمتر از یک درصد تمام گونه ها افاتی هستند که توسط تاخت و تاز فضای زندگی ما، آسیب به مایملک ما و تهدید سلامتی ما تاثیرات معکوس روی زندگی ما دارند.

وجود حشرات در محیط پیرامون بسیار آزار دهنده و گاهی خطرناک است. سم های گوناگونی برای سم پاشی محیط و رهایی از حشرات، تولید و روانه بازار شدهاند. در این میان اسپری حشره کش کامن یک سم فوق العاده قوی، بی ضرر برای انسان و دارای ماندگاری بسیار طولانی حداقل 2 ماه است. مایع سوسک کش کامن برای مبارزه با حشرات خانگی از جمله سوسک،مورچه،هزارپا،ساس و…….