walden-pondموش!؟ بامزه است، اما نه وقتی که مجبوریم خانه مان را با او شریک شویم.
صدای خراشیدن را از اتاق خواب تاریکتان می شنوید.چشمانتان را به یکباره باز می کنید.نفس هایتان سریع و کوتاه می شود.عضلاتتان منقبض شده و آماده فرار می گردید......فقط وقتی متوجه شدید که همه چیز آرام و بی صدا است، آماده می شوید تا برگشته و استراحت نمایید.

آیا فوم اسپری جلو موش را می گیرد؟
هر چند موش ها زندگی در اتاق زیر شیروانی را ترجیح می دهند، شواهدی از زیست آن ها در زیرزمین ها و گاراژها هم پیدا می شود.زمستان ها که هوا سرد است، محرکه ای برای ورود موش ها به جاهای گرم خانه از قبیل اتاق زیر شیروانی فراهم می شود.اتاق های زیر شیروانی جاهای عالی هستند که به عنوان پناهگاه موش ها مورد استفاده قرار می گیرند.با این حال، آن ها می توانند محیط زیست را آلوده کرده و کاملا مخرب باشند.موش ها به عنوان جونده های سیم های الکتریکی، پنبه های فایبرگلاس درزگیری و درزگیرهای فومی سخت شناخته شده اند.در بدترین سناریوها، در هنگام فروش ملک، شواهدی از حضور موش ها(در یک جای خانه) به چشم خواهد خورد.بهترین کار این است که جلو ورود موش ها به خانه را بگیریم.