walden-pondموش ها برای سال های طولانی با حضورشان برای صاحبخانه ها آزاردهنده بوده اند.موش ها با جویدن و چنگ زدن و انتقال بیماری مردم را ناراحت می کنند و باید این نکته را کاملا در نظر گرفت که موش ها همیشه در نزدیکی انسان ها زندگی نمی کنند.خوشبختانه گام های ساده ای وجود دارند که مردم را قادر می سازند به سادگی از شر موش ها خلاص شوند.

بعضی از روش های خلاصی از شر سوسک با باند قهوه ای
سوسک های با باند قهوه ای, سوپلا لانگی پالپا,سوسک های معمول ایالات متحده هستند و برخی اوقات در انگلستان جدید یافت می شوند.سوسک های دارای باند قهوه ای علاوه بر ساختمان های در حال ساخت,منازل اشغال شده توسط انسان ها را هم مورد هجوم و آلودگی قرار می دهند.سوسک های قهوه ای,بی آنکه دیده شوند, وارد ساختمان هایی می شوند که توسط کارتن های مقوایی و اسباب و اثاثیه اشغال شده اند.به مجرد ورود,سوسک های دارای باند قهوه ای می توانند به راحتی ساختمان را مورد هجوم قرار داده و محتملا علاوه بر ایجاد آسیب فیزیکی به مایملک و غذا,خطرات تندرستی برای ساکنین به وجود آورند.