walden-pondبلاتللا جرمانیکا
سوسک ها در زمره عمومی ترین حشرات هستند.شواهد فسیلی دلالت بر این دارد که سوسک ها بیش از 300 میلیون سال بر کره زمین زیسته اند.ان ها از موفق ترین گروههای حیوانی می باشند.سازگاری سوسک ها باعث شده که آن ها در همزیستی با انسان ها به موفقیت های چشمگیری برسند.حدود 3500 گونه سوسک در دنیا هست که 55 تا از آن ها در ایالات متحده یافت می شود.فقط 4 تا از عمومی ترین آفات در سازه های پنسیلوانیا یافت می شود.این ها سوسک های آلمانی، شرقی، امریکایی و باند قهوه ای هستند.گونه پنجم، سوسک چوب پنسیلوانیا است که آفت مزاحمی است که گاهگاهی در برخی جاها یافت می شود.

بهداشت آرایشگاه-تجارب مناسب بهداشتی،ضد عفونی کردن و استرلیزه نمودن
دوباره به متخصصین حال و آینده چهره سلام می کنیم.من فکر کردم که شاید بد نباشد کمی در باره کارهایی که روزانه با آن ها مواجه می شویم بنویسم; کارهایی مثل احتیاطات ایمنی و تجارب بهداشتی.پس بزن بریم!آماده اید!؟ در ابتدا این نکته را در نظر بگیرید که هر چند بسیاری از جواب های ما متن را طولانی تر خواهد نمود، اما در قیاس با آموزش های بسیاری شرکت های معتبر، در طی آموزش مسایل فوق العاده جزیی تری پوشش داده خواهد شد.به ویژه آن هایی که به تازگی با آموزش های ما آشنا شده اند مباحث عمده را کاملا تازه تر خواهند یافت.