walden-pondاستراتژی های کنترل اولیه:
اصلاح منابع
رواندا,سوسک
هجوم سوسک ها چیز غیر منتظره و غیر قابل باوری نیست,هر چند ممکن است اینطور به نظر نرسد.سوسک های آلمانی و سوسک های دارای باند قهوه ای تقریبا همیشه در اثر فعالیت های انسانی وارد ساختمان می شوند.وقتی یک سوسک وارد ساختمان جدید می شود چه اتفاقی می افتد؟جدا از آنچه مب می گوییم,اجازه بدهید که به این موضوع از دیدگاه یک سوسک نگاه کنیم.ما سوسک خود را "رواندا" می نامیم.

هر کسی اواز مورد علاقه مردم اسپانیا را شنیده است:"لا کاکروچا"این آواز در باره سوسکی است که چون یکی از شش پایش را از دست داده است قادر به راه رفتن نیست.در حالی که آواز ممکن است دوست داشتنی بچه ها بوده و برای بزرگترها فرح انگیز باشد, بسیار غیر محتمل است که بر افرادی که این آفت منتقل کننده بیماری و این موجود نفرت انگیز را خوب می شناسند اثر گذار باشد.
اغلب صاحبخانه ها در باره خطرات تندرستی و ایمنی مرتبط با عفونت های سوسک چیزهایی می دانند.آن ها در باره حساسیت ها و آسم نشات گرفته از مواد آلرژی زای سوسک آگاه بوده و خوب می دانند که سوسک ها دارای میکروب ها و باکتری های شناخته شده ای هستند و آن ها را از جایی به جایی دیگر منتقل می نمایند.آنچه که ممکن است بیشتری ها ندانند این است که سوسک ها در عین حال موجودات جالبی هستند.این آفت های انعطاف پذیر رفتارها و عادات قدیمی دارند که به آن ها برای بقا و زنده ماندنشان کمک می کند.برای مثال,سوسک ها 75 درصد وقتشان را در استراحت سپری می سازند و می توانند در درجه حرارت هایی به سردی 32 درجه فارنهایت پایدار بمانند.