walden-pondامروزه خیلی از ایرانیها برای از بین بردن سوسک های ریز از آیکن 10wp استفاده می کنند بدون اینکه خطرات آن را بشناسند و یا دست کم اگر از متخصصینی مثل ما کمک نمی گیرند,آن را به طریقه ای صحیح مورد استفاده قرار دهند.

اگر شما در شب هنگام بدرستی صدای دویدن و یا خراشیدن را از سقف بشنوید,احتمال می دهید که جونده و یا موش در آن بالا باشد.

ceilmice
اگرچه بعضی سقف ها ویژگیهایی دارند.در تصویر بالای سمت چپ ما جونده به تله افتاده ای را می بینید که در سقف کاذب یک اداره به دام افتاده است. در سمت راست ما جونده مرده ای را می بینیم که بیرون آورده شده است.