walden-pondبا هجوم موش ها به خانه تان,وقت آن است که بهترین روش های مبارزه با آن ها را فرا بگیرید.یاشار بوم راشین می تواند به شما کمک کند که موش ها را از خانه خارج سازید.
گام های زیر می تواند به شما کمک کند تا موش ها را به خارج از خانه راهنمایی نمایید:

جونده ها شامل موش خانگی, سنجاب,جونده نروژی و بندیکوت هستند که از مخرب ترین آفات شهری به حساب می آیند.آن ها عموما فعالیت شبانه دارند.
آن ها توانایی اسیب زدن به ساختمان و مایملک را دارند.علاوه بر این آن ها ضمن ایجاد خسارت به سیم های مدار اتصال کوتاه,سیم های رایانه و دیگر سیم های شبکه,لوله های گاز و آب, مواد غذایی را هم آلوده می سازند.
آن ها بیماری هایی را به انسان منتقل می کنند که در میان آن ها می توان به تب موش گزیدگی, لپتوسپیروزیس(کبد آلوده شده با آب عجین شده با ادرار جونده) و طاعون اشاره کرد.علاوه بر این ها فضله ها و ریزش موهای جوندگان باعث عطسه و دیگر واکنش های آلرژیک انسان می گردد