walden-pondتله های چسبی موش عموما صفحات کوچک کاغذی هستند که ماده ای فوق العاده چسبنده در بالای خود دارند.صاحبخانه ها می توانند آن ها را در راستای دیوارها یا در اماکن عمومی که موش ها تردد می کنند قرار دهند.وقتی موش یا جونده دیگر روی تله چسبی قدم می گذارد چسب آن را در جا نگه می دارد.تله های چسبی در مقایسه با دیگر تله های موش گیر نسبتا ارزان هستند.چسب دارای هیچ ماده شیمیایی نیست و بنابراین برای بچه ها و حیوانات خانگی خطرناک نخواهد بود.

سوسک های آلمانی بالغ طول نیم تا پنج هشتم اینچ دارند.رنگ آن ها قهوه ای روشن تا متوسط است.آن ها دو علامت مشخص تیره پشت سرشان دارند.سوسک های آلمانی جوان(نمف ها) کوچکتر از بالغ ها هستند و بال ندارند.آن ها رنگی تیره تر دارند و علامت مشخصه پشت سرشان روشن تر است.