walden-pondآیا در خانه تان مشکل "موش" دارید؟اگر چنین است پس نیاز دارید راه و رسم خلاصی از دست آن را یاد بگیرید.در طول زمان موش ها ساکنین دایمی خانه شما می شوند و آزار و اذیت هایی که براحتی نمی توانید از شرشان آسوده گردید ایجاد می کنند.وقتی موش ها در دیوارهای شما شروع به زاد و ولد نمودند ریشه کن کردن آن ها سخت تر و سخت تر می شود.به علاوه باقیمانده موش های مرده(بی توجه به مدفوع و ادرارشان) می توانند خانه تان را با یک بوی بسیار آزارنده عفونی کنند و به تندستی شما آسیب برسانند.

بیش از یک دوجین جایگاه طعمه(bait station) برای کنترل موش ها در دسترس است.بعضی از این محصولات برای کنترل جوندگان مورد استفاده قرار می گیرند.