walden-pondکنترل آفات بیرونی رویه مشترکی است که تابستان ها و در باغ ها مورد استفاده قرار می گیرد,اما دانستن این نکته نیز مهم است که چطور حفاظت ایمن و موثری در برابر حشراتی داشته باشیم که در داخل غذا خورده و می توانند لباس ها را نابود سازند:بید لباس ها.

من دوست داشتم در دانشکده در باره خلاصی از شر سوسک های حمام یاد بگیرم زیرا در بعضی از آپارتمان هایی که زندگی می کردم, با خاموش کردن چراغ ها خود را در معرض هجوم این چیزها می دیدم.البته من می دانستم چطور بخوبی تمیز کردن را انجام دهم و به هم اتاقی هایم اصرار کنم که این کار را بکنند.احتمالا به این وسیله جمعیت سوسک ها در حد قابل ملاحظه ای کم می شد و یا دست کم آن ها را برای زندگی به خانه همسایه ها می فرستاد.