walden-pondلوله های فرعی فاضلابروها باید برای منافذی که به جونده ها اجازه ورود می دهند کنترل شوند.دود تولید کننده ردیاب نشت اغلب توسط سازمان هایی که خطوط فاضلابرو را برای نشت و یا منفذ کنترل می کنند مورد استفاده قرار می گیرد.اگر منافذ ردیابی شوند, لوله یا لفاف شکسته لوله را با پارچه فلزی 0.6 سانتیمتری جایگزین نمایید و از مواد درزگیر بتنی برای پوشش منطقه استفاده نمایید.ناودان های باران اغلب توسط جونده ها برای ورود به سقف ها مورد استفاده قرار می گیرند.استفاده از آشغالگیر یا دریچه در پایه ناودان که با توری 0.6 سانتیمتر تجهیز شده است محتمل است اما این امر نیاز به نگهداری مستمر دارد ,به ویژه در جاهایی که برگ ها و چوب های کوچک از بام به داخل ناودان شسته می شوند.در اینجا هم از شیرهای آویخته می توان کمک گرفت.این شیرها جز در مواقع جریان آب توسط تاب خوردن بسته می شوند.منافذ کف و یا زهکش های مسیر انحرافی باید دارای درپوش باشند.در پوش های آبرو ها و دیگر زهکش ها باید تمیز نگه داشته شود تا مانع از پس زدگی آب گردد.

اگر سیم ظرفشویی استفاده شود,زنگ زدگی محتملا اتفاق می افتد.سوراخ های با قطر 8 سانتیمتر یا بیشتر باید پوشش داده شوند و یا قبل از پر شدن با ترکیبات وصله ای خوب, با پارچه فلزی جوش داده شده و یا بافته شده یک چهارم اینچی گرفته شوند(توصیه های زیر فونداسیون ها و کف ها را ببینید)
برای بستن سوراخ های بزرگتر یا حفاظت از دیگر جاهای در معرض جویدگی, از موادی همچون فهرست جدول یک استفاده نمایید.