walden-pondتصاویر زیر باید به شما کمک کند که بخوبی فضله حیوانی که می بینید را شناسایی نمایید. این ها تصاویری از فضله موش هستند. اگر این نوع فضولات را در اتاق زیر شیروانی، آشپزخانه یا هر جای دیگر خانه تان ببینید، باید آن ها را تولید شده توسط موش در نظر بگیرید. حال وقت آن است که برای حل مشکل، سراغ راه حل های مربوط به حذف موش بروید.
تشریح فضله موش: حب های پوستی، معمولا دارای سه شانزدهم اینچ طول و یک شانزدهم اینچ قطر، با سرهای نوک تیز و احتمالا برآمدگی مختصر در مرکز. مقداری تفاوت اندازه وجود دارد، ولی آن ها عموما همانند دانه های خیلی کوچک قهوه ای برنج هستند. تازه ها قهوه ای تیره هستند که با گذر زمان روشنتر می گردند.

خیلی ها مایل به دانستن اینکه آیکن 20 کدامیک از آفات را می تواند از بین ببرد، هستند.
در جواب این درخواست باید گفت که آیکن 20 آفاتی از قبیل ساس، زنبور، موش و جونده، پشه، سوسک، مورچه، مگس، عنکبوت، حیات وحش، کک، کنه، شته، حلزون و نرم تن، خفاش، عقرب، موش کور، حشرات بدبو، شپشک و ماهی های نقره ای را از بین می برد.