walden-pondسوسک های آلمانی بالغ طول نیم تا پنج هشتم اینچ دارند.رنگ آن ها قهوه ای روشن تا متوسط است.آن ها دو علامت مشخص تیره پشت سرشان دارند.سوسک های آلمانی جوان(نمف ها) کوچکتر از بالغ ها هستند و بال ندارند.آن ها رنگی تیره تر دارند و علامت مشخصه پشت سرشان روشن تر است.

ادامه مطلب: شناسایی سوسک های آلمانی

کنترل آفات بیرونی رویه مشترکی است که تابستان ها و در باغ ها مورد استفاده قرار می گیرد,اما دانستن این نکته نیز مهم است که چطور حفاظت ایمن و موثری در برابر حشراتی داشته باشیم که در داخل غذا خورده و می توانند لباس ها را نابود سازند:بید لباس ها.

ادامه مطلب: گزینه هایی برای کنترل خطرات نفتالین