walden-pondسوسک های فاضلابی یا سوسک های امریکایی عموما در فاضلابروها و محیط های مرطوب یافت می شوند.آن ها بزرگترین گونه های سوسک هستند و می توانند تا 2 اینچ هم طول پیدا کنند.سوسک های فاضلابی می توانند از طریق زهکش ها, ترک ها و شکاف ها و زیر درها وارد منازل شوند.سوسک های فاضلابی از مواد فاسد شده یا در حال فسادی که زیستگاه باکتری ها و ویروس ها است تغذیه می کنند.به مجردی که سوسک ها وارد خانه می شوند می توانند این باکتری ها و ویروس ها را در محیط پراکنده نمایند.

ادامه مطلب: رهایی از شر سوسک های فاضلابی

سوسک ها!حتی شنیدن نامشان چندش آور است.آن ها موجودات فوق العاده کثیفی هستند و اگر کنترل نشوند هزاران عدد از آن ها برای ماهها خانه شما را در معرض هجوم قرار می دهند.ممکن است این حشرات میکروب ها و بیماری ها را از جاهای دیگر انتقال دهند.شاید دیده باشید که اعضای خانواده شما که مدتی در جوار سوسک ها زندگی کرده اند به برخی بیماری ها مبتلا شده اند.

ادامه مطلب: همزیستی با سوسک ها!؟