walden-pondفضله های موش شبیه دوک هستند، در وسط پهن ترند و تا رسیدن به یک نقطه باریک می شوند.
اگر شما قبلا در معرض هجوم موش قرار گرفته باشید احتمالا می دانید که فضله های موش اینطور به نظر می رسند.با این حال چنانچه به تازگی در معرض هجوم موش واقع شده باشید مهم است بدانید که دنبال چه چیزی می گردید.

چطور از شر بوی موش مرده خانه تان راحت شوید؟
وقتی بحث کنترل جونده های خانگی پیش می آید، حذف جونده های حقیقی تنها عمل بحرانی نیست.بدن جونده زنده یا مرده میکروارگانیزمها و امراض را منتقل می کند.به مجرد اینکه یک جونده مسیری را سد کرده و یا در یک جای ویژه لانه سازی می کند، مواد آلرژی زا به آن حمله کرده و موجب فساد و گندیدگی باقیمانده های جونده و یا مدفوع آن می شوند.