walden-pondبعضی از روش های خلاصی از شر سوسک با باند قهوه ای
سوسک های با باند قهوه ای, سوپلا لانگی پالپا,سوسک های معمول ایالات متحده هستند و برخی اوقات در انگلستان جدید یافت می شوند.سوسک های دارای باند قهوه ای علاوه بر ساختمان های در حال ساخت,منازل اشغال شده توسط انسان ها را هم مورد هجوم و آلودگی قرار می دهند.سوسک های قهوه ای,بی آنکه دیده شوند, وارد ساختمان هایی می شوند که توسط کارتن های مقوایی و اسباب و اثاثیه اشغال شده اند.به مجرد ورود,سوسک های دارای باند قهوه ای می توانند به راحتی ساختمان را مورد هجوم قرار داده و محتملا علاوه بر ایجاد آسیب فیزیکی به مایملک و غذا,خطرات تندرستی برای ساکنین به وجود آورند.

استراتژی های کنترل اولیه:
اصلاح منابع
رواندا,سوسک
هجوم سوسک ها چیز غیر منتظره و غیر قابل باوری نیست,هر چند ممکن است اینطور به نظر نرسد.سوسک های آلمانی و سوسک های دارای باند قهوه ای تقریبا همیشه در اثر فعالیت های انسانی وارد ساختمان می شوند.وقتی یک سوسک وارد ساختمان جدید می شود چه اتفاقی می افتد؟جدا از آنچه مب می گوییم,اجازه بدهید که به این موضوع از دیدگاه یک سوسک نگاه کنیم.ما سوسک خود را "رواندا" می نامیم.