walden-pondچطور سوسک آلمانی را شناسایی کرده،از ورود آن ممانعت به عمل آورده و آن را کنترل نماییم؟!
سوسک آلمانی یکی از عمومی ترین سوسک هایی است که خانه ها و تاسیسات غذایی را آلوده می کند.آن به قدری کوچک است که با کوچک سازی و فشرده کردن خود می تواند در کوچکترین ترک ها جا گرفته و در پشت دیوارها و وسایل زندگی نماید.

پاک کننده ها و ضدعفونی کننده ها:در اصطلاح "تمیز کردن" اختلاف در چیست؟
وقتی سطحی نیاز به تمیز شدن عمقی داشته باشد ممکن است نیاز به پاک کننده و ضد عفونی کننده احساس شود.آیا شما کنجکاوید که اختلاف بین این دو محصول را بدانید؟متن زیر پاسخ همه سوالات شما را خواهد داد: