walden-pondنکاتی برای گرفتن گربه هایی که دم به تله نمی دهند
به نظر می رسد که در هر جمعیتی، دست کم یکی که همکاری نمی کند وجود دارد. موضوع این نیست که چقدر غذا ذخیره می کنید یا چقدر پول برای جوجه سرخ شده، ماکرل، ساردین، تن سفید جامد یا گوشت گاو عالی کبابی خرج می کنید. قبل از تسلیم شدن و سعی کردن در پیدا کردن جایی دیگر برای زندگی که گربه ناآرام نداشته باشد( چه خبر خوبی!) سعی کنید روش های اثبات شده زیر را هم امتحان نمایید:

ما در اینجا شرح می دهیم که الکل می تواند به عنوان ماده ای ضدعفونی کننده و گندزدا مصرف شود، اما قادر نیست به عنوان استریل ساز استفاده گردد. ما همچنین می گوییم که الکل چه چیزهایی را می کشد و چه چیزهایی را نمی کشد. از سوی دیگر، ما می گوییم که چرا ایزوپروپیل الکل و اتیل الکل دو تا از مهمترین ضد عفونی کننده های دارای پایه الکلی هستند.