چاپ
بازدید: 479

کارآیی ماسک KF94 مورد استفاده به عنوان وسیله حفاظتی شخصی؛ مورد استفاده توسط کارکنان مراقبت های بهداشتی( کد 0313)

راهنمایی ضروری: اغلب قریب به اتفاق مطالب این سایت ترجمه خود ما هستند. با توجه به اینکه برخی از این مطالب برای خواننده ایرانی ابهام و سرگشتگی ایجاد می کند، گاه مجبور به ارائه توضیحات اضافی هستیم. از آنجا که برای همه خوانندگان واجب و ضروری است که مطالب ترجمه را از توضیحات اضافی تشخیص دهند، تمام توضیحات اضافی را بصورت نوشته های کج دارای خط زیرین آورده ایم.


هدف

122 P1 0313
فراهم کردن شواهد علمی در باره تاثیر، ایمنی و ارزانی ماسک KF94 به عنوان وسیله حفاظتی فردی خط مقدم
معرفی
شیوع سندرم حاد تنفسی و شدید کروناویروس 2( سارس-کوو-2) به سرعت همه گیر گردید و تعداد زیادی انسان کشت. در هفته گذشته( زمان تهیه این مقاله؛ مترجم) بیش از 2.6 میلیون مورد جدید با 72000 مرگ جهانی گزارش شد. در 16 ژوئن 2021، سازمان جهانی بهداشت گزارش داد که 176303596 ابتلای تایید شده و 3820026 مرگ در اثر کرونا وجود داشته است.
استفاده از ماسک یک روش کلیدی است که انتقال کووید19 را خفه کرده و حیات ها را نگاهبانی می کند. ماسک ها وسایل و موانع ساده ای هستند که جلو ورود قطرات تنفسی دیگران را می گیرند. وابسته به نوع، ماسک ها می توانند برای حفاظت افراد سالم مورد استفاده قرار گیرند یا جلو انتقال پیش رو را بگیرند.
ماسک KF94 تولیدی کره از نخی که در همین کشور تولید شده ساخته شده است. ماسک KF94 اساسا فیلتر کره ای دارد و 94 آن بازدهی فیلتر را، که 94 درصد است، می رساند. همانند ماسک های N95، KF94 یک پل قابل تنظیم دارد که می تواند دستکاری شود و یک سازگاری ایمن از روی پل بینی شما فراهم آورد. آن ها بال های کناری هم دارند که روی صورت شما تراز می شود.

122 P2 0313
تصویر 1- ماسک KF94
ماسک های تنفسی N95 و ماسک های KF94 می توانند به سبب ساختار الیافی چگالتر، تعداد بیشتر لایه ها، مواد مختلف و ساختمان بند و ماسک که اجازه فیت شدن محکم تر را می دهند، ذرات ویروسی را به نحو مطلوبی فیلتر نمایند.
ماسک های KF94 یکبار مصرف هستند و بخوبی توسط عموم مردم کره جنوبی مورد استفاده قرار می گیرند. مطابق با توصیه های تجهیزات حفاظتی شخصی دولت کره، ماسک KF94 در سطح ماسک تنفسی N95 است و باید در هنگام تماس با یک بیمار دارای کووید19 پوشیده شود.
خلاصه شواهد و آگاهی ها
ماسک KF94 توسط ویرایش اصلاح شده رویه تست استاندارد NIOSH تست و ارزیابی شده است. حداکثر و حداقل بازدهی فیلتر به ترتیب 99.94 درصد و 99.85 درصد، به ترتیب، بوده اند. امروزه، هیچ محصول مصوب NIOSH با لوپ های گوش وجود ندارد که همانند N95 های مصوب NIOSH دارای باندهای سر باشد. بنابراین، ارزیابی های محدودی در مورد لوپ های گوش صورت گرفته است که دلالت بر مشکل بودن نیل به فیت شدن و سازگاری مناسب می کنند.
اوایل امسال، یک آزمایش تست برای فیت شدن ماسک های تنفسی نیم چهره فیلتر کننده N95 و ماسک های KF94 برای کارکنان مراقبت های بهداشتی انجام شد. مطالعه توسط بخش امراض عفونی، دپارتمان داخلی دارویی، بیمارستان تخصصی قلب کانگنام، کالج دانشگاهی دارویی هالیم در سئول، کره جنوبی انجام شد. در این مطالعه همانند سازی تک مرکزی آینده محور، 5 ماسک تنفسی N95( 2 تا ساخت شرکت 3m امریکا و 3 تا ساخت کره) و 6 ماسک KF94، ماسک های پزشکی استاندارد کره ای، آزمایش شدند. 30 داوطلب ثبت نام کردند و 330 آزمایش فیت برای فاکتور فیت یا FF و نرخ نشت انجام شد.
نرخ های حفاظتی مناسب تمام ماسک های تنفسی N95 و ماسک های KF94 ازمایش شده 22.7 درصد(n=75) برای FF و 20.6 درصد(n=68) برای نرخ نشت بودند. ماسک های تنفسی N95 یک نرخ حفاظتی مناسب به حد قابل قبول بالاتر را در مقایسه با ماسک های KF94 از لحاظ FF( 48.7 درصد در برابر 1.1 درصد برای P<0.001) و نرخ نشت( 42 درصد در برابر 2.8 درصد برای P<0.001) نشان دادند. این به معنی این است که ذرات می توانند از طریق ماسک های پاره نشت کنند، حتی اگر انجام فیلتراسیون مشابه باشد. پایداری ماسک های KF94 در طی فرآیندهای تولید آئروسل در نتیجه این یافته ها مورد تردید است.
نرخ حفاظتی مناسب ماسک های تنفسی N95 ساخته شده توسط 3M به میزان قابل ملاحظه ای بالاتر از ساخته های کره ای بودند.( 83.3 درصد در برابر 25.6 درصد برای FF و P کوچکتر از 0.001 و 73.3 درصد در برابر 21.1 درصد برای نرخ نشت و P کوچکتر از 0.001) در ماسک های KF94، بعد از فیکس کردن بند گوش با یک قلاب، نرخ حفاظت مناسب به میزان قابل توجهی بهبود یافت.( 1.1 درصد در برابر 12.8 درصد برای FF و P کوچکتر از 0.001 و 2.8 درصد در برابر 11.1 درصد برای P کوچکتر از 0.001) به علت نرخ حفاظتی بالاتر، در فعالیت های تولید آئروسل، پوشیدن ماسک های تنفسی N95 به جای KF94 توصیه می شود.
عوامل زیادی می توانند اختلاف بین ماسک های تنفسی N95 و ماسک های KF94 را توضیح دهند. هر چند، اختلاف اساسی ساختار در شکل بند نهفته است. ماسک های تنفسی N95 دارای طراحی "باند سر" هستند؛ در حالی که ماسک KF94 طرح "حلقه گوش" دارد. در مقایسه با طرح "باند سر"، طرح "حلقه گوش" تاثیر کمتری در فیت شدن و سازگاری دارد. وقتی که یک قلاب در پشت سر برای فیکس کردن لوپ مورد استفاده قرار می گیرد، فیت کردن بهتری به دست می آید و می تواند نمایشگر مشکل ساختاری باشد. به علاوه، بخشی از ماسک در تماس با صورت نازک بود و به آسانی با حرکت بالا می آمد. اغلب ماسک های KF94 نمی توانند با یک ریسمان محکم شوند. پس آن ها نمی توانند با صورت هر فردی تنظیم شوند. وقتی که کارکنان مراقبت تندرستی ماسک های KF94 را می پوشند؛ باید، پیشاپیش، با چک کردن اینکه ماسک ها خوب با اندازه صورت کارکنان مراقبت تندرستی فیت شده اند، فیت شدن و سازگاری را بهبود ببخشند. بنابراین، پژوهش ها برای یافتن روش پوشیدن یک ماسک جهت جلوگیری از نشت مورد نیاز است.
در مطالعه انجام شده در دپارتمان امراض عفونی، مرکز آسان مدیکال، کالج دانشگاهی دارویی اولسان، کره جنوبی؛ هفت بیمار مد نظر قرار گرفتند. در پتری دیش های این بیماران، در حالی که ماسک N95 یا KF94 پوشیده بودند، بعد از سرفه هیچ ذره ویروسی دیده نشد. در حالی که ذرات ویروسی در هر دو سطح داخلی و بیرونی ماسک های جراحی پیدا شدند، ماسک های N95 و KF94 ذرات ویروسی را فقط در سطوح داخلی داشتند.
مطالعه دیگر تاثیر طول موی ریش را روی ماسک های صورت استفاده شده به عنوان تجهیزات حفاظت فردی در طی پاندمی کووید 19 ارزیابی نمود و نتیجه گرفت که ماسک های N95 بهترین حفاظت تنفسی را برای مردان ریش دار فراهم می آورند. در حالی که ماسک های KF94 به طور قابل ملاحظه ای با افزایش طول ریش در معرض خطر قرار می گیرند، آن ها را باید نسبت به ماسک های صورت نخی و کتانی، با توجه به رویه عملکردشان، اختیارات بهتری محسوب نمود.
تا این تاریخ، شواهدی به دست نیامده است که استفاده از ماسک های KF94 را در قیاس با PPE در کارکنان مراقبت های تندرستی از لحاظ قیمتی مقایسه کرده باشد.
نتیجه گیری
در نتیجه، نرخ حفاظت های مناسب ماسک های N95 از ماسک های KF94 بالاتر بودند و فیت شدن آن ها نیز بهتر بود. لذا توصیه می شود که در عوض ماسک های KF94 از ماسک های تنفسی N95 استفاده شود، زیرا نرخ حفاظت آن ها بالاتر است و بهتر فیت می شوند. این امر به ویژه در هنگامی پیشنهاد می شود که رویه های تولید آئروسل در دستور کار قرار دارند.

تذکر: اگر مایل هستید به مجرد گذاشتن یک متن جدید در باره "ماسک" از آن کسب اطلاع نمایید، لطفا این کلمه  را به همراه کد مندرج در بالای این متن به شماره 09122039437 واتس آپ نموده و یا به همین شماره پیامک بزنید.

صفحه نخست

مهم: اگر اطلاعات خود را بیش از مطالعه و خواندن، از طریق شنیدن به دست می آورید بهتان توصیه می کنیم که "چرا مشاوره تلفنی!؟" را بخوانید.

نکته اول: چنانچه متن بالا نیاز شما را بر آورده نکرده است، کلیدواژه خود را در قسمت جستجو( بالای صفحه) وارد کرده و مقالات مرتبط با خواسته خود را ملاحظه نمایید. شاید یکی از آن ها بر طرف کننده نیاز شما باشد. در این باب به این نکته توجه کنید که از آنجایی که اغلب قریب به اتفاق مطالب این سایت ترجمه خود ما است ممکن است آنچه در سایت های دیگر پیدا نمی کنید را اینجا هم پیدا نکنید، اما آنچه اینجا می یابید را به احتمال زیاد در دیگر جاها نخواهید یافت؛ الا اینکه از اینجا برداشته باشند. در ضمن اگر می خواهید مطالب خوب زیست محیطی سایت های دیگر را ببینید به بخش های روزشمار، هفته شمار و مهم مندرج در صفحه نخست رجوع کنید.( روی قسمت خانه کلیک کنید) این اطمینان را هم داشته باشید که بیشتر مطالب سایت بر اساس پاسخ دادن به سوالات تلفنی یا پیامکی از ما یا دیگران پای بر عرصه وجود گذاشته اند و لذا اگر شما از ما سوالی بپرسید که جوابش را نمی دانیم، یا می دانیم اما در رابطه با آن مطلب در سایت نگذاشته ایم، به احتمال زیاد مدتی بعد مطلبی در باره آن تهیه کرده و در سایت قرار خواهیم داد. 
نکته دوم: در صورت تمایل به اخذ مشاوره تلفنی از قوانین مشاوره، مندرج در بالای صفحه یا صفحه نخست، کسب اطلاع نمایید.
نکته سوم: چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "بهداشت محیط دم دستی" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.

چنانچه به یکی از دو مقوله "بهداشت" و "محیط زیست" علاقمند هستید، یا کلا نسبت به هیچیک از این دو مقوله نگاه خوبی ندارید، به شما اکیدا توصیه می شود اینجا را کلیک کنید.

در ضمن، اگر دوستدار این هستید که در زمره حامیان ما باشید، لطفا اینجا را کلیک کنید.  از آنجا که ما توسط دولت حمایت نمی شویم، امید خود را به حمایت شما عزیزان دوخته ایم. پس اگر فکر می کنید ارزش بیشتر دیده شدن را، دست کم جهت مبارزه با آن هایی که با اطلاعات غلط مردم را در مسیر نادرست قرار می دهند، داریم، لطفا لینک زیر را در گروه های شبکه های مجازی( لینکدین، واتس آپ ، تلگرام و ...) به اشتراک بگذارید.

WWW.YARABUMCO.IR

خط آخر: اگر در هنگام جستجوی نام و نام خانوادگی خود در گوگل و پیدا کردن سایتی که حاوی آن ها هستند به احساس خوبی دست می یابید، لطفا اینجا را کلیک کنید.