چاپ
بازدید: 3145

گلخانه از شیشه ساخته شده است.گلخانه انرژی خورشیدی را در درون خود گیر می اندازد و گیاهان را حتی در زمستان گرمتر نگه می دارد.
گلخانه , خانه ساخته شده از شیشه است.گلخانه دیوارها و سقف شیشه ای دارد.مردم گوجه فرنگی و گل ها و دیگر نباتات را داخل گلخانه رشد می دهند.داخل گلخانه حتی در زمستان گرم می ماند.نور خورشید به داخل می تابد و گیاهان و هوای داخل را گرم می کند.ولی گرما به وسیله شیشه نگه داشته می شود و نمی تواند فرار کند.پس در طی ساعات روز ,داخل گلخانه گرمتر و گرمتر می شود و حتی در شب کاملا گرم می ماند.

چطور زمین گلخانه است؟

gol1
اتمسفر زمین همان چیزهای یک گلخانه را دارد.گازهای زمین همچون دی اکسید کربن همان کارهایی که سقف گلخانه می کند,انجام می دهند.در طی روز,نور خورشید از میان اتمسفر می تابد.سطح زمین از نور خورشید گرم می شود.در شب,سطح زمین خنک می شود و گرما را به هوا بر می گرداند.ولی مقداری از حرارت توسط گازهای گلخانه ای اتمسفر به دام می افتد.این همان چیزی است که زمین ما را گرم نگه می دارد و درجه حرارت آن را بطور متوسط به 59 درجه فارنهایت می رساند.

gol2
اثر گلخانه ای اتمسفر زمین مقداری از انرژی خورشیدی را از بازگشت به فضا در شب هنگام باز می دارد.

gol3
اینجا گرم است یا فقط برای من اینطور است؟

gol4
شما ممکن است فکر کنید که 59 درجه فارنهایت فوق العاده سرد است.یا ممکن است فکر کنید که این مقدار حرارت,نشانه گرم بودن است.این امر بستگی به این دارد که شما چطور در معرض این مقدار حرارت هستید.این مقدار حرارت تمامی یخ های قطبی را آب می کند.بله!کاملا درست است.درجه حرارت بخش بزرگی از زمین کمتر از 59 درجه فارنهایت است و از طرفی خیلی از جاها در معرض حرارتی بیش از 59 درجه فارنهایت هستند و درجه حرارت 59 درجه فارنهایت متوسط درجه حرارت زمین است.

gol5
اگر اتمسفر اثر گلخانه ای خیلی زیادی را ایجاد نماید,زمین گرمتر و گرمتر خواهد شد.
نکته این است که اثر گلخانه ای بسیار قوی است و زمین را گرمتر و گرمتر می کند.این همه آن چیزی است که اکنون اتفاق می افتد.دی اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه ای هوا اثر گلخانه ای را قویتر می سازند.
چرا نمی توانیم درختان بیشتری بکاریم؟

gol6
ممکن است شگفت زده شوید زیرا درختان همانند همه گیاهان دی اکسید کربن می گیرند و اکسیژن پس می دهند.
خب این کار کمک کمی می کند.ولی بعضی از مردم به جای کاشتن درختان بیشتر,به بریدن آن ها اشتغال دارند تا زمین های کشاورزی بیشتری را برای تغذیه مردمی که جمعیت های انسانی در حال رشدی دارند فراهم آورند.

gol7
یک جنگل در حال سوختن

gol8
این مرجان ها بیمارند.آن ها باید بی رنگ و نه سفید شده باشند.
مقدار زیادی و نه همه دی اکسید کربن اضافی هوا توسط اقیانوس ها جذب می شود.متاسفانه دی اکسید کربن اضافه اقیانوس ها آب را تغییر می دهد و آن را اسیدی تر می سازد.موجودات اقیانوسی آب اسیدی را دوست ندارند.مرجان های سفید شده این تصویر بیانگر کاری است که آب اسیدی می تواند انجام دهد.

gol9
آیا ابرها زمین را سردتر نمی سازند؟
آب اتمسفر نیز مثل گاز گلخانه ای عمل می کند.اتمسفر شامل مقدار زیادی آب است.این آب می تواند به شکل گاز یا همان بخار آب و یا مایع و یا همان ابر باشد.ابرها بخار آبی هستند که سرد شده اند و بصورت قطرات کوچک آب مایع متراکم گشته اند.

gol10
ابرهای زمین از فضا اینطور به نظر می رسند.
آب ابرها مقداری از گرمای زمین را در خودش نگاه می دارد.ولی طبقات فوقانی سفید درخشان ابرها مقداری از نور خورشید را به فضا بر می گرداند.پس با وجود ابرها بخشی از نور خورشید هرگز به زمین نمی رسد.اینکه نقش ابرها در سرمایش یا گرمایش زمین چقدر است پاسخ ساده ای ندارد و در حال حاضر چندین هیات اعزامی ناسا در حال یافتن پاسخی برای این پرسش هستند.

gol11
ابرها جلوی بخشی از انرژی خورشید را که به زمین برسد می گیرند.

gol12
آیا ابرها زمین را گرمتر می کنند؟
در اینجا معمایی جدی و نه یک لطیفه وجود دارد:
با گرم شدن اقیانوس ها آب بیشتری تبخیر می شود و به هوا می رود.حال آیا این بخار آب بیشتر به معنای گرمتر شدن زمین است؟و گرمتر شدن بیشتر یعنی اینکه تبخیر زیادتر خواهد شد؟و همینطور ما جلوتر و جلوتر می رویم؟

gol13
شب ها ابرها مقداری از حرارت زمین را گیر می اندازند.بنابراین ,این حرارت نمی تواند به داخل فضا فرار کند.
یا از آنجا که بخار آب بیشتر,به معنا و مفهوم ابرهای بیشتر است, آیا ابرهای سفید نرم نور خورشید کافی را به داخل فضا منعکس می کنند تا گرمایش را برای آن (و نه زمین) به ارمغان بیاورند؟

gol14
در طی روز, ابرها قبل از اینکه شانسی برای گرم کردن زمین بوجود بیاید , انرژی خورشیدی را به فضا بر می گردانند.
این ابرهای نرم دانشمندان را واداشته اند که سرهای خود را خارانده و سعی کنند که به ترسیم آن ها همت گمارند.در این راه ناسا به یاری دانشمندان آمده و سعی کرده با کمک ماهواره هایی که چرخه آب زمین را مطالعه می کنند و ابرهایی سه بعدی, مسئله را حل کند.

gol15
تصویر بالایی یک هوریکان است که توسط ماهواره دیده شده است.پایینی تصویری از ابرهای توفانی است.این تصویر رنگی از اطلاعات ماهواره ای گرفته شده است.با رنگ های مختلف نشان داده شده که چقدر آب در ارتفاعات مختلف ابرها وجود دارد.