چاپ
بازدید: 2710

هر موجود زنده ای با جهان اطراف خویش در تعامل است.حیوانات همانند انسان باید بخورند,بیاشامند و نفس بکشند تا انرژی و مواد مغذی را بدست بیاورند و گیاهان همانند درختان مواد مغذی را از زمین می گیرند و از طریق فتوسنتز غذا تولید می کنند.از طریق چنین فرآیندهایی است که موجودات زنده مواد شیمیایی را از محیط اطراف می گیرند و می توانند مواد زاید را به محیط زیست پس بدهند.

tree
این واکنش های پیچیده در دو مسیر طی می شود و لذا هر چند درختان آلاینده های هوا را از آن حذف می کنند,آلاینده هایی جدید را بدان می افزایند.
فتوسنتز درختان
درختان برای تامین غذای خودشان نیاز به فتوسنتز دارند و به همین منظور برگ هایشان را مامور می کنند که با گرفتن گازهای اتمسفر,دی اکسید کربن مورد نیازشان را شکار کنند.با استفاده از انرژِی خورشیدی, درختان 6 ملکول دی اکسید کربن را با 6 ملکول آب ترکیب می کنند.در نتیجه یک ملکول گلوکز تشکیل می شود که یک غذای کربوهیدراته است.درخت در نتیجه فتوسنتز 6 ملکول اکسیژن را به عنوان ماده زاید به اتمسفرتخلیه می کند.فتوسنتز گیاهی به طور طبیعی فرآیند معکوس تنفس گیاهی و حیوانی را که در آن اکسیژن برای تجزیه گلوکز به دی اکسید کربن و آب مورد استفاده قرار می گیرد, متعادل می نماید.در نتیجه انرژی لازم برای عملکردهای حیوانی و گیاهی فراهم می شود.
کاهش گازهای گلخانه ای
فعالیت های انسان چرخه طبیعی کربن فتوسنتز و تنفس را تغییر داده است.یافته های سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متحده امریکا نشان می دهد که از شروع انقلاب صنعتی و با سوزاندن سوخت های فسیلی,انسان ها مقادیر زیادی از دی اکسید کربن غیر طبیعی را به اتمسفر افزوده اند.از طرفی جنگل زدایی قابلیت حذف مقادیر مازاد دی اکسید کربن اتمسفر را از بین برده است.فتوسنتز درختان به کاهش تولید غیر طبیعی انتشارات کربنی که فعالیت های انسانی ایجاد نموده است کمک می کند.
ته نشینی آلاینده ها
برگ های پهن و سوزنی درختان فقط دی اکسید کربن را نمی گیرند.آلاینده های هوایی همچون ازن,دی اکسید نیتروژن و مواد ذره ای هم توسط برگ ها گرفته می شوند.ته نشست این آلاینده ها کیفیت هوا را به ویژه در نواحی شهری و جاییکه انتشارات اتومبیل ها بیشترین تاثیر را دارند بهبود می بخشد.مطالعه سال 2013 اداره درختکاری ایالات متحده امریکا نشان داد که درخت های شهر نیویورک در هر سال مانع از 8 مورد مرگ و میر ناشی از ذرات معلق ریز هوا می شوند و این ذرات همان هایی هستند که می توانند به سیستم های قلبی تنفسی انسان ها آسیب وارد نموده و موجبات مرگ و میر آدم ها را فراهم آورند.
انتشارات نشات گرفته از درختان
درختان آلاینده هایی را هم وارد اتمسفر می کنند.سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متحده امریکا اعتقاد دارد که دو سوم تمامی ترکیبات آلی فرار منتشر شده سراسر دنیا از گیاهان نشات می گیرند.در کنار اکسید های نیتروژن,ترکیبات آلی فرار از محتویات اصلی هستند که موجبات اسماگ آزار دهنده و یا ازن سطحی زمین را فراهم می آورند.هرچند شواهد بیانگر این است که درختان این ترکیبات آلی فرار را تنها در هنگام قرار گیری در زمینه آلودگی هوای نشات گرفته از منابعی همچون انتشارات اتومبیل ها, منتشر می کنند.درختان همچنین عامل تولید مواد آلرژی زا همچون گرده ها هستند.این امر موجب می شود که در برخی از مردم واکنش های آلرژی زا همچون حمله های آسمی به وقوع بپیوندد.