walden-pondاصطلاح مه دود و یا اسماگ برای اولین بار در اوایل 1900 و در لندن مورد استفاده قرار گرفت تا بیانگر ترکیب دود(اسموک) و مه(فاگ) باشد.آنچه که ما امروزه مه دود و یا اسماگ می نامیم ترکیبی از آلاینده ها است اما اساسا از ازن سطح زمین تشکیل شده است.

ادامه مطلب: مه دود و یا اسماگ چیست؟!

چیزهایی شناور در هوا وجود دارند.اغلب آنها حتی نمی توانند دیده شوند.آنها در واقع نوعی از آلودگی هوا هستند که ماده و یا مواد ذره ای نام دارند.در حقیقت مواد ذره ای در زمره آلاینده های هوا هستند که عموما بیش از دیگر آلاینده ها بر تندرستی مردم اثر می گذارند.

ادامه مطلب: ذره معلق چیست؟