walden-pondتصفیه کننده های هوا وسایلی هستند که هوا را از آلاینده ها پاک می کنند.بعضی از فروشنده ها ادعای زدایش 99.9 درصد ذرات هوای خانه یا محل کار را برای محصولات خود دارند.این محصولات عموما برای کسانی که از بیماری آسم و یا ناراحتی های ریوی رنج می برند,مفیدند.توانایی کاهش و یا حذف "دود دست دوم" سیمای جذاب دیگری است که خیلی از مصرف کننده ها را به سوی این محصولات می کشاند.

آئروسل ها و ذرات ریز دو تا از عمده ترین عوامل ایجاد مخاطرات تندرستی در محیط های کاری هستند و تقریبا در هوای تنفسی ما غیر قابل رویت می باشند.ذرات خطرناک می توانند سرطان ایجاد کنند یا رادیواکیتو باشند.دیگران هم به سیستم تنفسی آسیب می رسانند.دو دهه تماس مشکلات جدی را بوجود می آورد.در بهترین حالت ها,کارگران با بوهایی آزارنده مواجه هستند.ماسک های پالاینده در سه کلاس , حفاظت هایی را در برابر آئروسل های روغنی مایع , دود و ذرات ریز فراهم می کنند.این نوع ماسک ها تحت نام ماسک های نیمه حفاظت کننده از ذرات و یا به عبارتی ماسک های ذرات ریز شناخته می شوند و در کلاس های حفاظتی FFP1 , FFP2 و FFP3 تقسیم بندی می شوند.