walden-pondاولین چیزی که مهم است این است که بدانیم ماسک ها احتمال ابتلا به ویروس ها را کم می کنند اما برای ما حفاظت صد در صد را فراهم نمی آورند.این را هم باید در نظر داشت که ماسک وقتی بهترین کارآیی را دارد که به همراه آن بهداشت خوب دست ها و روش های کنترل عفونت هم مد نظر قرار گیرد.
سازگاری

اصطلاح مه دود و یا اسماگ برای اولین بار در اوایل 1900 و در لندن مورد استفاده قرار گرفت تا بیانگر ترکیب دود(اسموک) و مه(فاگ) باشد.آنچه که ما امروزه مه دود و یا اسماگ می نامیم ترکیبی از آلاینده ها است اما اساسا از ازن سطح زمین تشکیل شده است.