walden-pondچیزهایی شناور در هوا وجود دارند.اغلب آنها حتی نمی توانند دیده شوند.آنها در واقع نوعی از آلودگی هوا هستند که ماده و یا مواد ذره ای نام دارند.در حقیقت مواد ذره ای در زمره آلاینده های هوا هستند که عموما بیش از دیگر آلاینده ها بر تندرستی مردم اثر می گذارند.

چرا بوی این ده شهر فوق العاده آلوده , فرق دارد؟!
لئو تولستوی می گوید:"خانواده های خوشبخت مثل هم هستند اما بدبختی هر کدام از خانواده های بدبخت از راهی منحصر به فرد وارد می شود!"دنیای امروزه صدها شهر بسیار آلوده دارد ولی منبع آلودگی از شهری به شهر دیگر فرق دارد و به همین دلیل است که شهرهای حقیقتا آلوده بوهای یکسانی ندارند.در اینجا ده تا از شهرهایی که بدترین هواها را دارند و آنچه در هوایشان است انتخاب شده اند: