walden-pondشرکت " کنترل کیفیت هوا" وظیفه دارد آلاینده های هوا را تعیین مقادر نموده و با پایش مداوم آنها "چه باید کرد؟!" بگوید که این "چه باید کرد" ضمن اینکه اقدامات پیشگیرانه ای را در بر می گیرد که میزان آلودگی هوا را روز به روز کمتر و کمتر می کند, عملیات اضطراری و فوق العاده ای را شامل می شود که در مواقعی که هوا حسابی پس است ,مورد توجه واقع می گردد!از میان این عملیات اضطراری و فوق العاده هم می توان به افزایش و کاهش محدوده طرح زوج و فرد اشاره نمود و هم تعطیلی مدارس و کارخانه ها و متوقف شدن فعالیت های شدید بدنی را مثل زد!

اولین چیزی که مهم است این است که بدانیم ماسک ها احتمال ابتلا به ویروس ها را کم می کنند اما برای ما حفاظت صد در صد را فراهم نمی آورند.این را هم باید در نظر داشت که ماسک وقتی بهترین کارآیی را دارد که به همراه آن بهداشت خوب دست ها و روش های کنترل عفونت هم مد نظر قرار گیرد.
سازگاری