walden-pondچرا بوی این ده شهر فوق العاده آلوده , فرق دارد؟!
لئو تولستوی می گوید:"خانواده های خوشبخت مثل هم هستند اما بدبختی هر کدام از خانواده های بدبخت از راهی منحصر به فرد وارد می شود!"دنیای امروزه صدها شهر بسیار آلوده دارد ولی منبع آلودگی از شهری به شهر دیگر فرق دارد و به همین دلیل است که شهرهای حقیقتا آلوده بوهای یکسانی ندارند.در اینجا ده تا از شهرهایی که بدترین هواها را دارند و آنچه در هوایشان است انتخاب شده اند:

باران اسیدی چیست؟!
باران اسیدی نتیجه آلودگی هواست.وقتی که هر نوع سوختی سوزانده می شود مقدار زیادی مواد شیمیایی مختلف تولید می نماید.دود حاصل از یک آتش سوزی و یا بخارت بیرون آمده از اگزوز اتومبیل تنها شامل ذرات دوده خاکستری نیستند که می توانند دیده شوند.آنها شامل گازهای غیر قابل رویتی نیز هستند که برای محیط زیست می توانند مضر تر از آلاینده های قابل رویت باشند.