walden-pondآنچه که کلر هست:
کلر عنصری است که در صنعت استفاده می شود و در بعضی از محصولات خانگی یافت می شود
کلر بعضی وقت ها به شکل گاز سمی است.گاز کلر می تواند تحت فشار قرار گرفته و خنک شود تا به مایعی تبدیل شود که قابلیت جابجایی و ذخیره را دارد.وقتی مایع کلر رها می شود, به سرعت به گاز تبدیل می شود که نزدیک سطح زمین قرار گرفته و به سرعت پخش می شود

شاید منحصر به فردترین شهر دوچرخه شهری باشد که ماشین ها و دیگر وسایل نقلیه موتوری اجازه ندارند واردش شوند.قطعا اهالی این شهر اجازه داشتن اتومبیل را خواهند داشت اما می بایست آن را داخل گاراژ بزرگی که ما خواهیم ساخت و توسط یک شخص دارای مجوز اداره می شود بگذارد.