walden-pond

comtobeهر آنچه نیاز دارید در باره هود آشپزخانه بدانید(راهنما)
بعضی وقت ها چیزهای کوچکی همانند هود آشپزی در فرایند طراحی فراموش می شوند، در حالی که آن ها رل مهمی در آشپزخانه شما ایفا می کنند. از آنجا که بخاری(اجاق) دیواری و اجاق گاز یک قسمت مهم آشپزخانه است، انتخاب هود مناسب آشپزی، تصمیمی حیاتی است که باید اتخاذ نمایید. هود نه فقط باید ظاهری زیبا داشته باشد، بلکه می باید هدفی واقعی را در آشپزخانه تامین نماید( با نگهداری آشپزخانه تمیز تر، سالم تر، حذف دود منتقله از طریق هوا و چربی و ایجاد محیطی دلپذیرتر برای کار و زندگی) به دلیل دسترسی به گستره وسیعی از سایزها، رنگ ها، استیل ها و انواع، پیدا کردن یکی که مناسب حال شما باشد واقعا مشکل است. این همان دلیل اصلی است که باعث شده متن زیر، راهنمای شما بوده و هر آنچه شما برای هود آشپزخانه لازم دارید را در اختیارتان بگذارد.

مبدل کاتالیتیکی چیست و چطور کار می کند!؟
مبدل کاتالیتیکی وسیله ای است که برای تبدیل سه ترکیب مضر خروجی از اتومبیل به ترکیبات بی ضرر از کاتالیست استفاده می کند.
سه ترکیب مضر عبارتند از: