walden-pondکارهایی که در خانه و باغ انجام می گیرد-مکررا-آدمی را در معرض مواد شیمیایی مضر و سمی قرار می دهد.از میان این مواد می توان به بخارات رنگ ها, حلال ها,گرد و غبار, چسب ها, آفت کش ها و محصولات تمیز کننده سوز آور اشاره کرد و تازه این ها جدا از گرده ها و مواد آلرژی زای گیاهی است که تهدیدات جدی سالانه هستند.علاوه بر تهویه مناسب,استفاده از یک دهان بند طبی یا ماسک گرد و غبار راهی مناسب برای شما خواهد بود که توسط آن از شش ها و تندرستیتان حفاظت نمایید.

شاخص کیفیت هواAQI))شاخصی برای گزارش روزانه کیفیت هوا است.این شاخص به شما می گوید که هوای تنفسی شما چقدر تمیز یا آلوده است و اینکه استشمام این هوا چه تاثیراتی بر تندرستی شما می گذارد;تاثیراتی که ممکن است آگاهی از آن ها برای شما مهم باشد!تمرکز شاخص کیفیت هوا بر اثرات تندرستیی است که در شما ممکن است بعد از چند ساعت یا یک روز تنفس هوای آلوده ظاهر شود.