walden-pondدر خبرها آمده بود که خرم آباد هوای بسیار آلوده ای دارد و این شهر در زمینه آلودگی هوا در زمره 10 شهری است که آلودگی هوایشان از بقیه شهرهای دنیا بیشتر است اما کافی بود که به متن خبر نگاهی دقیق تر انداخته شود تا معلوم گردد شاخصی که بر مبنای آن شهرهای آلوده با یکدیگر مقایسه شده اند ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون است ! در اینکه ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون از آلاینده های مهم هوا محسوب می شوند شکی نیست اما آیا می توان تنها بر پایه یکی از آلاینده های هوا تعیین کرد که کدام شهر هوای پاک تری دارد و کدام شهر براستی هوای ناپاکی را صاحب است؟ ! در این یادداشت سعی شده که به این سوال پاسخی درخور داده شود!

آنچه که کلر هست:
کلر عنصری است که در صنعت استفاده می شود و در بعضی از محصولات خانگی یافت می شود
کلر بعضی وقت ها به شکل گاز سمی است.گاز کلر می تواند تحت فشار قرار گرفته و خنک شود تا به مایعی تبدیل شود که قابلیت جابجایی و ذخیره را دارد.وقتی مایع کلر رها می شود, به سرعت به گاز تبدیل می شود که نزدیک سطح زمین قرار گرفته و به سرعت پخش می شود